:
Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave
Repozitorij
Obavijesti
Medenjak, Andreja - 13 bodova (ukupna ocjena: vrlo-dobar 4) Penava, Ela - 11 bodova (ukupna ocjena: dovoljan 2) Šajnović, Nikolina - 13 bodova (ukupna ocjena: dobar - 3)   Upućuju se studentice da prijave ispit na jednom od rokova u veljači ili travnju radi upisa ocjene. Za sva ostala pitanja studentice se mogu obratiti docentici Džinić putem e-maila ili na konzultacijama.