LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA:
Lokalna samouprava i decentralizacija
Lokalna samouprava i decentralizacija
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 166964
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Lokalna samouprava i decentralizacija Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
3.0 166964
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
OBVEZNA: I. Koprić i drugi; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu.; Pravni fakultet (2014)
OBVEZNA: Dvadeset godina lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj: razvoj, stanje i perspektive. U: V. Đulabić (ur.) Lokalna samouprava i lokalni izbori.; Institut za javnu upravu (2013), str. 3-56
OBVEZNA: I. Koprić; Zašto i kakva reforma lokalne i regionalne samouprave, Perspektive br. 4., god. 5/2015; Isti tekst u: HKJU-CCPA 15(4/2015): 993-998.; (2015), str. 40-45
OBVEZNA: I. Koprić; Teritorijalna organizacija Hrvatske: prema novom uređenju. U: Nova upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske (zbornik skupa, ur. J. Barbić); HAZU (2015), str. 21-44
OBVEZNA: Ustav (čl. 4 te odredbe o mjesnoj, lokalnoj i područnoj/regionalnoj samoupravi);
OBVEZNA: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
OBVEZNA: Zakon o lokalnim izborima;
OBVEZNA: Zakon o Gradu Zagrebu;
PREPORUČENA: Gargan, John J. (ed.); Handbook of Local Government Administration; Marcel Dekker Inc. (1997)
PREPORUČENA: Caulfield, Janice, Helge O. Larsen (eds.); Local Government at the Millenium; Opladen: Leske Budrich (2002)
PREPORUČENA: Baldersheim, Harald, Michal Illner, Hellmut Wollmann (eds.); Local Democracy in Post-Communist Europe; Opladen: Leske Budrich (2003)
PREPORUČENA: Norton, Alan; International Handbook of Local and Regional Government; A Comparative Analysis of Advanced Democracies.; Edward Elgar (1994)
PREPORUČENA: Gidlund, Jan-Erik, Magnus Jerneck (eds.); Local and Regional Governance in Europe: Evidence from Nordic Regions; Edward Elgar (2000)
PREPORUČENA: Horvath, Tamas M. (ed.); Decentralization: Experiments and Reforms; Budapest: LGI (2000)
PREPORUČENA: Kandeva, Emilia (ed.); Stabilization of Local Governments; Budapest: LGI (2001)
PREPORUČENA: Peteri, Gabor (ed.); Mastering Decentralization and Public Administration Reforms in Central and Eastern Europe; Budapest: LGI (2002)
PREPORUČENA: Marcou, Gerard (ed.); Regionalization for Development and Accession to the European Union; Budapest: LGI (2002)
PREPORUČENA: Swianiewicz, Pawel (ed); Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe; Budapest: LGI (2002)
PREPORUČENA: Pratchett, Lawrence, David Wilson (eds.); Local Democracy and Local Government. Houndmills and London: MacMillan Press. Pratchett, Lawrence (ed.) (2000) Renewing Local Democracy?; London, Portland: Frank Cass
PREPORUČENA: Zimmerman, Joseph F.; State-Local Relations. Westport and London: Praeger. Gal, Kinga (ed.) (2002) Minority Governance in Europe; Budapest: LGI (1995)
PREPORUČENA: Peteri, Gabor, Tamas M. Horvath (eds.); Navigation to the Market. Regulation and Competition in Local Utilities in Central and Eastern Europe; Budapest: LGI (2003)
PREPORUČENA: Pavić, Željko; Od antičkog do globalnog grada; Pravni fakultet u Zagrebu (2001)
PREPORUČENA: Ivanišević, Stjepan; Izvršni sloj u lokalnoj upravi; Pravni fakultet u Zagrebu (1987)
PREPORUČENA: Ramljak, Milan; Centralna i lokalna uprava u razvoju; Pravni fakultet u Zagrebu (1982)
PREPORUČENA: Petak, Zdravko, Mirjana Kasapović, Dražen Lalić; Lokalna politika u Hrvatskoj; Fakultet političkih znanosti (2004)
PREPORUČENA: Pusić, Eugen; Upravljanje u suvremenoj državi; Društveno veleučilište (2002), str. 66-97
Opis predmeta
Upoznati studente s:
1. različitim koncepcijama o ulozi lokalnih jedinica i modelima lokalne samouprave.
2. osnovnim zahtjevima, uvjetima i dilemama teritorijalne organizacije lokalne samouprave
3. različitim modalitetima određivanja lokalnih poslova te njihovim utjecajem na autonomiju jedinica lokalne i regionalne samouprave
4. oblicima neposrednog odlučivanja građana na lokalnoj razini te institucijama sudjelovanja građana u lokalnim poslovima
5. utjecajem suvremenih društvenih procesa (urbanizacije, globalizacije, regionalizacije) na ulogu i položaj lokalne samouprave te na decentralizacijske procese
6. politikom, provedbom i fazama decentralizacijskog procesa, kao i pretpostavkama uspješne decentralizacije te mogućim rizicima
7. ključnim akterima harmonizacije lokalne samouprave u Europi, kao i najvažnijim reformskim mjerama za lokalnu samoupravu u Hrvatskoj

Sadržaj kolegija
Pojmovna i koncepcijska pitanja: koncepcije o ulozi lokalnih jedinica. Teritorijalna osnova lokalne samouprave: zahtjevi i dileme teritorijalne podjele. Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u Hrvatskoj
Lokalni poslovi: različiti modaliteti i njihov utjecaj na autonomiju jedinica lokalne i regionalne samouprave. Lokalni poslovi u Hrvatskoj.
Upravljanje u lokalnoj samoupravi: oblici neposrednog odlučivanja i sudjelovanja građana, izborni sustavi i predstavnička tijela, tipovi izvršnog sloja, lokalna upravna tijela
Odnosi središnje države i lokalne samouprave: načela, nadzor nad lokalnom samoupravom i zaštita prava na lokalnu samoupravu.
Decentralizacija i društveni procesi (globalizacija, europeizacija, urbanizacija). Komparativni uvid u proces decentralizacije; decentralizacija i suvremene reforme javne uprave. Politika i provedba decentralizacije. Proces decentralizacije u Hrvatskoj: ocjena stanja i perspektive
Ispitni rokovi
Obavijesti