:
Komparativna javna uprava (predmet)
Repozitorij
Obavijesti
Ovdje možete pronaći raspored predavanja po nastavnicima.
Ovdje možete pronaći nastavne materijale za pripremu ispita iz predmeta Komparativna javna uprava. Nastavni materijali su ispitna literatura od lipnja 2015.