OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javni menadžment (seminar)
Javni menadžment - seminar
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 116601
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman
Izvođači: doc. dr. sc. Petra Đurman - Seminar
Ispitni rokovi:
  • 03. 04. 2023.
  • 12. 06. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javni menadžment - seminar Javna uprava - 1. semestar
4.0 116601
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Petra Đurman (Seminar)

Konzultacije su moguće u različitim terminima uz prethodnu najavu i dogovor

Ćirilometodska 4, soba 27
Literatura
Literatura će se utvrditi u dogovoru sa predmetnim nastavnikom; , str
Opis predmeta
Seminar je oblik grupnog rada na kojem studenti uz vodstvo nastavnika detaljnije obrađuju određenu nastavnu cjelinu s fokusom na konkretne probleme iz upravne prakse. Seminar se sastoji od dva dijela. U prvom, studenti predstavljaju određenu temu i to služi kao podloga za argumentiran razgovor i raspravu o temi. U drugom dijelu seminara naglasak se stavlja na predstavljanje eseja koji služe kao podloga za analizu i raspravu na seminaru.
Ispitni rokovi
03. 04. 2023.
12. 06. 2023.
11. 09. 2023.