OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javni menadžment (seminar)
Javni menadžment - seminar
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 116601
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
doc. dr. sc. Jasmina Džinić
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javni menadžment - seminar Javna uprava - 1. semestar
4.0 116601
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Jasmina Džinić

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Literatura će se utvrditi u dogovoru sa predmetnim nastavnikom;
Opis predmeta
Seminar je oblik grupnog rada na kojem studenti uz vodstvo nastavnika detaljnije obrađuju određenu nastavnu cjelinu s fokusom na konkretne probleme iz upravne prakse. Seminar se sastoji od dva dijela. U prvom, studenti predstavljaju određenu temu i to služi kao podloga za argumentiran razgovor i raspravu o temi. U drugom dijelu seminara naglasak se stavlja na predstavljanje eseja koji služe kao podloga za analizu i raspravu na seminaru.
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.