OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u javnoj upravi
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u javnoj upravi
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111481
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Vrček
doc. dr. sc. Sandro Gerić
Ispitni rokovi:
  • 12. 06. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u javnoj upravi Javna uprava - 1. semestar
3.0 111481
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Neven Vrček
doc. dr. sc. Sandro Gerić
Literatura
OBVEZNA: Materijali s predavanja dostupni na LMS Moodle sustavu FOI-a; , str
PREPORUČENA: Chen, H. et. al.; Digital Government: E-Government Research, Case Studies, and Implementation; (2007), str
PREPORUČENA: Monteiro, J.L. et al.; Towards the Knowledge Society: eCommerce, eBusiness, and eGovernment; (2002), str
Opis predmeta
Vrste programskih i sklopovskih arhitektura za potporu suvremenim informacijskim sustavima. Važniji standardi otvorenih informacijskih sustava: HTML, XML. Povezanost poslovnih procesa i utjecaj na programske sustave koji ih podržavaju. Primjena raspodijeljenih programskih sustava u javnoj upravi. Preoblikovanje administrativnih formi; teleprocedure i teleusluge. Organizacija cjelovite eUsluge. Nove mogućnosti za korisnike: on-line ispunjavanje zahtjeva; on-line ugovaranje; on-line pohrana. Uloga i nove obveze za djelatnike u javnoj upravi. Nova administrativna mreža; front office i back office djelatnosti; Koncept one-stop shop; modeli G2G, G2C, G2B, B2B, B2C. Uloga usluga u društvu i gospodarstvu. eUsluge. Upravljanje IT uslugama u upravi. Pozicija građana u uvjetima informacijskog društva. Primjena suvremene tehnologije pri povezivanju javne uprave i građana. Izravni elektronički marketing u domeni uprave, strategije pristupa i način korištenja. Vrste i uloga portala u suvremenoj upravi. Mogućnosti i izvori prikupljanja podataka. Organizacija podataka u bazama podataka. Primjena analize podataka u javnoj upravi. Problemi Interneta i utjecaj na eUpravu. Regulacija Interneta. Pristup resursima. Ugovaranje usluga na Internetu i temeljni elementi ugovora. Elektronički potpis. Temeljni pojavni oblici kriminala na Internetu. Budućnost Interneta, regulacija i oblici prilagodbe kvalitete usluge. Konvergencija tehnologija i mogućnost primjene u javnoj upravi.
Ispitni rokovi
12. 06. 2023.
26. 06. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.