OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europski upravni prostor i nacionalna uprava
Europski upravni prostor i nacionalna uprava
Studij: Javna uprava - 3. semestar
Šifra: 111396
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Osnovni podaci
Europski upravni prostor i nacionalna uprava Javna uprava - 3. semestar
5.0 111396
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 11.30-13h - konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a (poveznica: https://meet.google.com/auk-yvde-tnr?authuser=0) uz obveznu prethodnu najavu e-mailom.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 11.30-13h - konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a (poveznica: https://meet.google.com/kkz-thpk-yhj?authuser=0&hs=122&ijlm=1599119171544) uz obveznu prethodnu najavu putem e-maila. 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Koprić, I., Musa, A., Lalić Novak, G; Europski upravni prostor; Institut za javnu upravu (2012), str. 1-57, 70-154, 160-219, 236-279
Prezentacije s predavanja.;
Opis predmeta
Pregled razvoja europskih integracija. Institucije EU - političko odlučivanje: Europsko vijeće, Vijeće EU i Europski parlament. Institucije EU - uprava: Europska komisija i uprava u EU (službe, agencije, komitologija; banke). Institucije EU - sudske i nadzorne instance: Sud Europske unije i druga tijela i službe (nadzornik, ombudsman, revizija). Pravo EU - izvori i načela. Tipologije javnih politika u Europskoj uniji i nove metode upravljanja (OMC i dr). Politika proširenja EU: Hrvatska i europske integracije. Europeizacija javne uprave - koncept i standardi europskog upravnog prostora.
Upravne reforme u tranzicijskim zemljama pod utjecajem europskih integracija. Europeizacija javnih službi. Europeizacija i agencijski model javne uprave. Europski pristup kvaliteti javne uprave i benchmarking. Europsko upravljanje, good governance i nove metode regulacije. Primjer odabrane europske politike.
Ispitni rokovi