OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Državna uprava (predmet)
Državna uprava
Studij: Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 1. semestar
Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 1. semestar
Šifra: 136921
ECTS: 6.5
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
doc. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 07. 07. 2020.
  • 01. 09. 2020.
  • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Državna uprava Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 1. semestar
Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 1. semestar
6.5 136921
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Srijedom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 43
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić (Predavanja)

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 49-51, 173-214, 215-246, 345-384
- Ustav Republike Hrvatske, NN 85/10 - pročišćeni tekst (čl. 4, 5, 93-117);
- Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14;
- Zakon o sustavu državne uprave, NN 150/11, 12/13-USUD;
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13 (čl. 1-4., 10.);
- Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08;
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 154/11 17/12;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, NN 40/12, 51/12, 90/13;
Opis predmeta
Uvod: Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav i institucionalne inovacije u državnoj upravi. Upravni poslovi i personalne promjene u suvremenim upravnim sustavima. Relevantna okolina državne uprave. Utjecaj Sabora na upravu i ovlasti Predsjednika RH u odnosu na državnu upravu. Vlada kao političko i upravno vodstvo. Središte vlade kao koordinativni centar državne uprave. Središnja državna uprava i lokalni organi državne uprave. Poslovi i osoblje u hrvatskoj državnoj upravi. Nova strukturna rješenja u hrvatskoj državnoj upravi i koordinacija u sustavu državne uprave. Nadzor nad državnom upravom. Funkcionalni upravni sustav - ustanove u Hrvatskoj. Suvremene upravne doktrine i upravne reforme. Modernizacija i europeizacija hrvatske javne uprave.Strategija reforme hrvatske državne uprave.
Ispitni rokovi
07. 07. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.