OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Državna uprava
Literatura (rujan, 2019.)
 • Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 49-51, 173-214, 215-246, 345-384
 • Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 (čl. 4., 5., 93.-114.)
 • Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18
 • Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19
 • Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, NN 93/16, 104/16, 116/18 (čl. 1.-4., 10.)
 • Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08
 • Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 70/19
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, NN 40/12, 51/12, 90/13

Državna uprava
Studij: Javna uprava - 3. semestar
Šifra: 111394
ECTS: 6.5
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
doc. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 02. 02. 2021.
 • 16. 02. 2021.
 • 20. 04. 2021.
 • 01. 06. 2021.
 • 15. 06. 2021.
 • 29. 06. 2021.
 • 31. 08. 2021.
 • 14. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Državna uprava Javna uprava - 3. semestar
6.5 111394
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 17h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/nrm-nobk-mya

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a (poveznica: https://meet.google.com/auk-yvde-tnr?authuser=0) uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: meet.google.com/fxd-udpq-hhv

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 11.30-13h - konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a (poveznica: https://meet.google.com/kkz-thpk-yhj?authuser=0&hs=122&ijlm=1599119171544) uz obveznu prethodnu najavu putem e-maila. 

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić (Predavanja)

Utorkom od 14.30h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: https://meet.google.com/xdr-ntga-gub?hs=122&authuser=0. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 49-51, 173-214, 215-246, 345-384
Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 (čl. 4., 5., 93.-114.);
Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18;
Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19;
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, NN 85/20 (čl. 1.-4., 10.);
Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19;
Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 70/19;
Opis predmeta
Uvod: Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav. Državna uprava kao dio sustava - elementi i unutarnji odnosi u tom sustavu. Razvoj odnosa građana i uprave. Značenje i oblici utjecaja Hrvatskog sabora na državnu upravu. Ovlasti predsjednika Republike u odnosu na državnu upravu. Vlada kao političko i upravno vodstvo. Upravni poslovi. Klasifikacija. Djelokrug i nadležnost. Promjene načina obavljanja upravnih poslova. Poslovi u hrvatskoj državnoj upravi. Personalne promjene u suvremenim upravnim sustavima. Osoblje u hrvatskoj državnoj upravi. Ustrojstvo hrvatske državne uprave. Središte vlade kao koordinativni centar državne uprave: tajništvo vlade i ostale institucije središta vlade. Instrumenti koordinacije. Joined up i koordinacija u sustavu državne uprave. Centri vlade. Nadzor nad hrvatskom državnom upravom. Javne službe (službe od općeg interesa) - pojam, klasifikacija, razvoj i odnos s javnom vlašću. Javne službe u pravu i politici Europske unije. Okvir djelovanja javnih službi u Hrvatskoj. Upravne reforme. Menadžerske reforme javne uprave i njihovi učinci. EU standardi i modernizacija javne uprave u tranzicijskim zemljama. Načela, usmjerenja i mjere modernizacije hrvatske javne uprave. Strategija razvoja javne uprave.
Ispitni rokovi
02. 02. 2021.
16. 02. 2021.
20. 04. 2021.
01. 06. 2021.
15. 06. 2021.
29. 06. 2021.
31. 08. 2021.
14. 09. 2021.