OBAVIJESTI:
Državna uprava
Obavijesti
Ovdje se nalaze rezultati 2. kolokvija.
Na ispitnim rokovima od studenog 2019. studenti polažu ispit po sljedećim propisima: 1. Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 (čl. 4., 5., 93.-114.) 2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 3. Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19 4. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, NN 93/16, 104/16, 116/18 (čl. 1.-4., 10.) 5. Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 6. Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 70/19 7. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, NN  40/12, 51/12, 90/13 Na ispitnom roku u studenom 2019. uvažavat će se i odgovori po Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13 - Odluka USUD-a, 93/16 i 104/16) te Uredbi o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 154/11 17/12. Od ispitnih rokova u siječnju 2020. ispitnu literaturu čine isključivo novi propisi.