TEMELJNA PRAVA I SLOBODE U KOMPARATIVNOM USTAVNOM PRAVU:
Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 143030
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
Ispitni rokovi:
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 143030
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Konzultacije se održavaju na radne dane, uz prethodnu najavu na dgardase@pravo.hr. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15
Literatura
MICHAEL J. GARCIA, CAITLAIN DEVEREAUX LEWIS, ANDREW NOLAN; Constitution of the United States of America - Analysis and Interpretation; Congressional Research Service, Library of Congress (2017)
Milton R Konvitz; Fundamental Rights; Transaction Publishers (2011), str. [object Object]
William Cohen, David Joseph Danelski, David Alistair Yalof; Constitutional Law; Foundation Press (2002)
Donald P. Kommers, Russell A. Miller; The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany; Duke University Press (2012), str. [object Object]
John Bell, Professor of Public and Comparative Law and Pro-Vice-Chancellor John Bell; French Constitutional Law; Oxford University Press (1992), str. [object Object]
Martin A. Rogoff; French Constitutional Law; (2013), str. [object Object]
Djordje Gardasevic; Summer Academy "Rule of Law, Human Rights and European Union" - Book of Proceedings; Centre for SEELS (2012), str. 121-136
Opis predmeta
U pravom smislu ustavnog prava, pojam ljudskih prava i sloboda svoju punu afirmaciju doživljava upravo postizanjem kvalitete "temeljnih" ljudskih prava i sloboda, što je omogućeno tek ispunjenjem nekoliko bitnih uvjeta: napuštanjem shvaćanja da prava i slobode predstavljaju samo političke proklamacije; prihvaćanjem stajališta da su prava i slobode zaštićene kroz pravno obvezujuće norme ustavnog karaktera; prihvaćanjem pune nadzakonske pravne snage ustavnih akata u području prava i sloboda; postupnom eliminacijom "supremacije" regulacije prava i sloboda od strane zakonodavnih tijela, a u korist punog ispunjenja pravno obvezujućih ustavnih imperativa; razvojem odgovarajućih mehanizama/testova zaštite u procesima ustavnog sudovanja. U (klasičnim) zapadnim demokracijama (npr. Sjedinjene Američke Države, Francuska, Savezna Republika Njemačka), ovaj razvoj odvija se uglavnom tek u drugoj polovici 20. stoljeća, a u onim novijim (uključujući i Republiku Hrvatsku) tek posljednjih godina. Normativne posljedice razvoja takvog shvaćanja pojma ustavno zajamčenih prava i sloboda su, u listi koja svakako nije iscrpljujuća, od višestrukog značaja: prvo, one su od presudne važnosti za puno razumijevanje vrijednosne i praktične pozicije koju prava i slobode zauzimaju u (nacionalnim) ustavnim porecima (prava i slobode kao nadzakonske norme koje pravno vezuju zakonodavca); drugo, one odgovaraju na pitanje koji specifičan sadržaj se u domaćem ustavnom poretku ima smatrati sadržajem koji je zaštićen upravo kategorijom "temeljnih", a ne nekih drugih prava i sloboda; treće, one su od bitnog utjecaja i za preciziranje mogućih razlika u hijerarhiji zaštite osobnih, političkih, gospodarskih, socijalnih, kulturnih, ekoloških i drugih prava i sloboda; četvrto, one su bitne i zbog mogućih korelacija koje na taj način nastaju prema širem okruženju u kojem se također jamče prava i slobode te u okviru kojega opstoje i operiraju zasebni nacionalni ustavni poreci. Također, a oslanjajući se na činjenicu da se suvremeno shvaćanje tako opisanog pojma temeljnih prava i sloboda sasvim egzaktno može pratiti kroz analizu relevantne komparativne ustavnosudske prakse, predmet "Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu" nudi studentima izučavanje te prakse u nizu odabranih (usporedivih) primjera. Istovremeno, predmet na taj način nudi i odgovarajuću praktičnu dimenziju pravne edukacije u području komparativnog ustavnog prava (case-law study).
Ispitni rokovi
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.
Obavijesti