OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ljudska prava
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111482
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Smerdel
Josip Kregar
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak
Osnovni podaci
Ljudska prava Javna uprava - 1. semestar
3.0 111482
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branko Smerdel

uz prethodnu najavu na mail branko.smerdel@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 15/I
Josip Kregar

Utorkom u 14

Trg Republike Hrvatske 3, soba 16/I
prof. dr. sc. Biljana Kostadinov

u ljetnom semestru uz prethodnu najavu na mail biljana.kostadinov@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 13
izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević

Srijeda, u 15.30 sati

Gundulićeva 10, soba 20
izv. prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
Literatura
Kregar, J., Gardašević, Đ., Gotovac, V., Jelić, I., Jurić, M., Ofak, L., Petričušić, A., Selanec, G., Staničić, F.; Ljudska prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 142
Gomien, D.; Kratak vodič kroz Europsku konvenciju o ljudskim pravima; Vijeće Europe (1996), str. 175
Branko Smerdel; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str. (object Object)
Opis predmeta
Sadržaj predmeta, metoda i osnovni pojmovi: ljudska prava: osnove, filozofski razvoj. Europski sustav zaštite ljudskih prava: Vijeće Europe, OESS i Europska unija. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Europski sud za ljudska prava. Pravo na pravično suđenje i pravo na azil.
Pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja, pravo vlasništva, poduzetničke i tržišne slobode. Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi , sloboda izražavanja i pristupa informacijama, pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed. Zabrana diskriminacije. Zaštita prava nacionalnih manjina. Uloga države u zaštiti i promicanju ljudskih prava. Uloga civilnog društva u zaštiti i promicanju ljudskih prava.
Ispitni rokovi