OBAVIJESTI:
Izborno pravo i izborni sustavi
Izborno pravo i izborni sustavi
Studij: Ustavno-upravni - 10. semestar
Šifra: 92253
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Robert Podolnjak
Ispitni rokovi:
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Izborno pravo i izborni sustavi Ustavno-upravni - 10. semestar
4.0 92253
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Robert Podolnjak

uz prethodnu najavu na mail robert.podolnjak@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 14
Literatura
OBVEZNA: Branko Smerdel; Ustavno uređenje europske Hrvatske; Narodne novine (2013), str. 155-163, 350-360, 398-401, 496-499
OBVEZNA: Dieter Nohlen, Mirjana Kasapović; Izborni sustavi i izborna reforma: Uvod, u D. Nohlen i M. Kasapović, Izborni sustavi u Istočnoj Europi; Zaklada Friedrich Ebert (1996), str. 7-46
OBVEZNA: Kodeks dobre prakse u izbornim pitanjima; Europska komisija za demokraciju putem prava (2002)
OBVEZNA: Robert Podolnjak; Hrvatsko izborno zakonodavstvo: moguće i nužne promjene, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, br. 2/2008; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (2008), str. 325-337
OBVEZNA: Robert Podolnjak; Što treba mijenjati u hrvatskom izbornom sustavu, Ustavni vidici br. 11, Informator, br. 6053; Novi informator (2012), str. 7
OBVEZNA: Robert Podolnjak; Suvremeni hrvatski izborni inženjering kao sofisticirani oblik izborne manipulacije, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 63, br. 1, 2013; Pravni fakultet u Zagrebu (2013), str. 155-187
OBVEZNA: Robert Podolnjak, Petar Bačić; O(p)stanak Westminsterskog sustava: Neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu alternativnoga glasovanja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol.62, br.3, 2012; Pravni fakultet u Zagrebu (2012), str. 853-899 (osim stranica 856-861)
OBVEZNA: Robert Podolnjak; Dijaspora i izbori za Hrvatski sabor - prijedlog novog modela izbora tri zastupnika hrvatskih građana bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, u J.Barbić, ur., Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011), str. 33-52
OBVEZNA: Robert Podolnjak; Ustavni sud, izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i načelo jednakosti biračkog prava, Informator, br. 5934; Novi informator (2011), str. 5-6
OBVEZNA: Mirjana Kasapović; Kombinirani izborni sustavi u Europi 1945-2014.; Plejada (2014), str. 94-125
OBVEZNA: Robert Podolnjak; Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor - de lege ferenda, Informator br. 5670-5671; Novi informator (2008)
PREPORUČENA: Electoral Law; Council of Europe (2008), str. [object Object]
PREPORUČENA: Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011)
PREPORUČENA: Branko Smerdel; Zakon o izboru odbornika i zastupnika SR Hrvatske, Naše teme, 3-4/1990; (1990), str. 435-448
PREPORUČENA: Mario Jelušić; Temeljne odredbe novog zakona o izborima zastupnika u hrvatski državni sabor, Informator, 1999, br. 4767; Informator (1999)
PREPORUČENA: Mario Jelušić; O jednakosti biračkog prava u Ustavu Republike Hrvatske, u A. Bačić, Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2011), str. 473-483
PREPORUČENA: Mario Jelušić; Financiranje izborne kampanje i hrvatsko izborno zakonodavstvo, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51(2001), br. 6; Pravni fakultet u Zagrebu (2001), str. 1363-1380
PREPORUČENA: Dieter Nohlen; Izborno pravo i stranački sustav; Školska knjiga (1992)
PREPORUČENA: Giovanni Sartori; Uporedni ustavni inženjering; Filip Višnjić (2003), str. 19-100
PREPORUČENA: Andre Blais; Rasprava o izbornim sustavima, Politička misao, Vol. 28, br. 3, 1991; Fakultet političkih znanosti (1991), str. 84-107
PREPORUČENA: Dieter Nohlen; Većinski izbori i razmjerni izbori, Politička misao, Vol. 27, br. 4/1990; Fakultet političkih znanosti (1990), str. 179-200
PREPORUČENA: Mirjana Kasapović; Izborni leksikon; Politička kultura (2003), str. [object Object]
PREPORUČENA: Mirjana Kasapović; Izborni i stranački sustav Republike Hrvatske; Alineja (1993), str. [object Object]
PREPORUČENA: Jadranko Crnić; U susret izborima - uloga Ustavnog suda u izbornom procesu, Informator, 1999, br. 4755; Informator (1999)
PREPORUČENA: Josip Kregar; Financiranje političkih stranaka i izborna utakmica, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 5/2004; Pravni fakultet u Zagrebu (2004), str. 825-863
PREPORUČENA: Robert Podolnjak; Financing the 2009-2010 presidential elections in Croatia: Conflicting interpretations of campaign finance laws, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol.61, No.1, 2011; Pravni fakultet u Zagrebu (2011), str. 41-64
PREPORUČENA: Mario Jelušić; Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, Informator, br. 5447; Novi informator (2006), str. 1-3
Opis predmeta
I. Izvori izbornog prava (ustav, ustavni zakoni, zakoni i drugi propisi), Pojam i značaj izbora
II. Biračko pravo (uvjeti za glasovanje, procedura registriranja birača, uvjeti kandidiranja za predstavnička i izvršna tijela), Uvjeti pod kojima političke stranke i drugi subjekti mogu utvrđivati kandidate u postupku izbora za predstavnička i izvršna tijela
III. Financiranje izbora i izborne promidžbe
IV. Vrste izbora (državni i lokalni izbori, izbori za predstavnička i izvršna tijela), Temeljne značajke izbornog sustava, Načela izbornog sustava
V. Načini pretvaranja glasova birača u predstavničke mandate
a) značaj raspodjele mandata
b) vrste i podjela izbornih sustava
c) politički učinci izbornih sustava
VI. Nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora i izbornim sporovima
VII. Komparativni izborni sustavi
a) sustav relativne većine u Ujedinjenom kraljevstvu
b) sustav apsolutne većine u Francuskoj
c) sustav personaliziranog razmjernog predstavništva u Njemačkoj
VIII. Izborni sustav Hrvatske
a) razvoj izbornog prava i izbornog sustava od 1990. do danas
b) temeljne značajke ustavnopravnog uređenja izbornog sustava
c) izvori izbornog prava
d) načela izbornog prava
e) specifičnosti hrvatskog izbornog prava i izbornog sustava: prava glasa građana s prebivalištem u inozemstvu, pravo glasa pripadnika nacionalnih manjina, pitanje dvostrukog prava glasa, posebna mjesta u predstavničkom tijelu zastupnika nacionalnih manjina i državljana bez prebivališta u RH
f) nadzor nad provedbom izbora (Državno izborno povjerenstvo, Ustavni sud)
g) financiranje izbora i izborne promidžbe
IX. izbori za Hrvatski sabor
X. izbori za predsjednika Republike
XI. izbori za zastupnike u Europski parlament
XII. lokalni izbori: izbori za predstavničko i izvršno tijelo u lokalnoj i županijskoj samoupravi te mjesnoj samoupravi
Ispitni rokovi
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.
Obavijesti