OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravno pravo (vježbe)
Upravno pravo - vježbe
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 45555
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Upravno pravo - vježbe Pravo - 7. semestar
2.0 45555
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Zakon o općem upravnom postupku;
Zakon o upravnim sporovima;
Opis predmeta
Na kolegiju se studenti upoznaju s izgledom podnesaka kojima se započinje upravni postupak (npr. zahtjev), načinima pokretanja upravnog postupka (po službenoj dužnosti, na zahtjev stranke, javnom objavom) te na temelju zadanih činjničnih stanja studenti uče kako zadano činjenično stanje podvesti pod odgovarajući pravnu normu te na temelju učinjenog izvesti pravilan i na zakonu zasnovan zaključak. Studenti uče primjenjivati osnovna načela upravnog i upravnosudskog postupka. Studenti sami donose upravne akte (rješenja i zaključke) kojima se odlučuje o pravima, obvezama i pravnim interesima stranaka, poštujući zakonske odredbe o sastavnim dijelovima rješenja i zaključka.
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.