Upravno pravo
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 44339
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Osnovni podaci
Upravno pravo Pravo - 7. semestar
8.0 44339
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google meet uz kod: Konzultacije Stanicic)

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. ( osim glava: X., XI., XII. t. I.-IV., XV. i XVI.) Nakon stupanja na snagu novog Zakona o općem upravnom postupku (1. siječnja 2010.) studenti ne trebaju proučavati glavu XVIII. - Upravni postupak, osim str. 399.-402., nego tu materiju obraditi na temelju Zakona o općem upravnom postupku. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o upravnim sporovima (1. siječnja 2012.) studenti ne trebaju proučavati cijelu glavu XIX. - Upravni spor, nego samo str. 483.-497., a materiju na str. 497.-526. potrebno je obraditi na temelju Zakona o upravnim sporovima. Zbog velikih promjena studenti ne trebaju proučavati gl. XX. - Prekršaji - nego tu materiju obraditi isključivo na temelju Prekršajnog zakona. Studenti/ce materiju izvlaštenja ne trebaju proučavati po knjizi, već samo na temelju novog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. Materiju koncesija studenti trebaju proučiti prema Zakonu o koncesijama)
Ustav RH;
Zakon o upravnim sporovima;
Zakon o općem upravnom postupku;
Zakon o hrvatskom državljanstvu;
Zakon o pravu na pristup informacijama;
Zakon o pučkom pravobranitelju;
Prekršajni zakon;
Zakon o sustavu državne uprave;
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;
Zakon o koncesijama;
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade;
Opis predmeta
Opća pitanja upravnog prava. Odnosi uprave s fizičkim i pravnim osobama. Oblici upravnog djelovanja uprave. Upravni postupci. Upravnopravni odnosi stvarne naravi. Sudski nadzor nad djelovanjem uprave
Ispitni rokovi