UPRAVNO PRAVO (PREDMET):
Anketa
Ove akademske godine (2018./2019.) pohađao/la sam predavanja iz Upravnog prava i smatram:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 18 [39.1%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jer su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava i jer su mi olakšala spremanje ispita
  • 11 [23.9%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jar su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava
  • 12 [26.1%] - da su bila korisna samo zbog mogućnosti izlaska na kolokvij
  • 5 [10.9%] - da nisu bila korisna

Broj glasova: 46
Anketa
Predavanja iz Upravnog prava u akademskoj godini 2017./2018. ocijenio/la bih ocjenom:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 3 [27.3%] - izvrstan
  • 6 [54.5%] - vrlo dobar
  • 0 [0.0%] - dobar
  • 1 [9.1%] - dovoljan
  • 1 [9.1%] - nedovoljen

Broj glasova: 11
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, ispiti iz kolegija Upravno pravo u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. održavat će se isključivo usmeno putem sučelja Google Meet.
PREDAVANJA IZ PREDMETA UPRAVNO PRAVO...
Poštovane kolegice i kolege, predavanja iz predmeta  UPRAVNO PRAVO za izvanredne studente Pravnog studija  u šk. god. 2020/2021. održavat će se putem sučelja Google Meet svaki ponedjeljak od 18:00 do 20:15 sati , sukladno akademskom kalendaru.                 Poveznica za pridruživanje predavanju -  https://meet.google.com/cvu-uyop-hez  - trajne je naravi i neće se mijenjati do kraja predavanja. Pristup poveznici moguć je samo prijavljenima na mail adresu @student.pravo.hr . Molim Vas da se prije pristupanja poveznici obavezno odjavite s privatnih gmail računa jer u protivnom nećete moći pristupiti Google Meet konzultacijama. Srdačno, Vaša profesorica Jasna Omejec  
Dijelovi Prekršajnog zakona koji ne čine ispitnu literaturu za ispit Upravno pravo: