OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravno postupovno pravo
Upravno postupovno pravo
Studij: Porezni - 3. semestar
Šifra: 111446
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: doc. dr. sc. Mateja Held - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Jasna Omejec - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Marko Šikić - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Upravno postupovno pravo Porezni - 3. semestar
6.0 111446
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Mateja Held (Auditorne vježbe)

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Auditorne vježbe)

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Jasna Omejec (Auditorne vježbe)

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Auditorne vježbe)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić (Auditorne vježbe)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Literatura
Đerđa, Dario; Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj; Inženjerski biro (2010)
Đerđa, Dario i Šikić, Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012)
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. 399-402. i 483-496
Zakon o općem upravnom postupku;
Zakon o upravnim sporovima;
Predavanja - nastavni tekst objavljen na web stranici predmeta (u pripremi): http://www.pravo.unizg.hr/UPRP/predmet/upp_b;
Opis predmeta
Opća pitanja postupovnog prava. Vrste postupaka: sudski, upravni postupci (u širem i užem smislu),Kodificiranje postupovnog (procesnog) prava. Opća suvremena načela postupovnog (procesnog) prava. Upravni postupci (u užem smislu): Vrste upravnih postupaka: opći upravni postupak, posebni upravni postupci, postupci upravnog kažnjavanja (prekršajni), Opći upravni postupak: Načela upravnog postupka, Nadležnost, Stranke i njihovi zastupnici, Komuniciranje tijela i stranaka, Pokretanje i tijek postupka, Dokazivanje i dokazi,Troškovi postupka , Odluke u postupku (rješenje i zaključak), Pravni lijekovi: redovni i izvanredni, Izvršenje. Posebni upravni postupci. Upravnosudski postupak. Usporedni pregled sustava sudskog nadzora uprave, Upravni spor u domaćem pravu (vrste, objekt, nadležnost, stranke u postupku, pokretanje i tok postupka, odluke, pravni lijekovi: redovni i izvanredni, obvezatnost sudske odluke), Posebni postupci sudske zaštite fizičkih i pravnih osoba (povreda ustavnih prava aktima i radnjama uprave, zaštita podataka, itd.).
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prepoznati razlike između upravnog i upravno-sudskog postupka;
 • objasniti važnost kvalitetno uređenog upravnog postupka za modernu pravnu državu;
 • izdvojiti zakonske odredbe koje su neophodne za kvalitetno rješavanje upravnih stvari;
 • opisati tijek upravnog i upravno-sudskog postupka;
 • grupirati pojedine institute upravnog i upravno-sudskog postupka u veće cjeline;
 • izraziti vlastita razmišljanja o pojedinim zakonskim odredbama

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati odredbe zakona kojima se uređuje upravni postupak te posebno odredbe kojima se uređuje porezni upravni postupak; (i vježbe)
 • razumjeti značaj pojedinih instituta za uređivanje cjelokupnog sustava upravnog postupka;
 • primijeniti stečena znanja na rješavanje pojedinih konkretnih predmeta; (i vježbe)
 • usporediti odredbe Zakona o općem upravnom postupku s odredbama pojedinih posebnih zakona – naročito s odredbama Općeg poreznog zakona (i vježbe)

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • kategorizirati pojedine institute upravnog i upravno-sudskog postupka;
 • povezati načela upravnog i upravno-sudskog postupka s načelima Općeg poreznog zakona ( i vježbe)
 • ispitati primjenjivost pojedinih zakonskih odredbi na rješavanje u poreznim upravnim stvarima (i vježbe)
 • analizirati pojedine odredbe zakona kojima se uređuje upravni postupak i upravno-sudski postupak te posebno porezni upravni postupak (i vježbe)
 • usporediti institute upravnog i upravno-sudskog postupka s institutima financijskog prava (i vježbe)

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • osmisliti moguća unaprjeđenja postupovnih instituta Općeg poreznog zakona;
 • predlagati moguća poboljšanja pojedinih zakonskih odredbi s obzirom na posebnosti poreznog postupka,
 • formulirati tekst pojedinih zakonskih odredbi; (i vježbe)
 • rasporediti institute upravnog i upravno-sudskog postupka u pojedine veće cjeline;
 • planirati budući razvoj instituta upravnog postupka – u prvom redu u oblasti poreznih upravnih stvari

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • preispitati važnost pojedinih postupovnih instituta za funkcioniranje poreznih upravnih postupaka
 • usporediti institute općeg upravnog postupka s institutima posebnih poreznih postupaka;
 • vrednovati kvalitetu pojedinih zakonskih odredbi;
 • procijeniti mogućnost primjene postojećih zakonskih rješenja u rješavanju poreznih upravnih stvari
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usmeno i pismeno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • argumentirano prezentirati svoje stavove o pitanjima iz područja upravnog postupovnog prava;
 • sastavljati nacrte upravnog akta;
 • savjetovati stranku o postupovnih pitanjima iz poreznog prava
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za sve ishode učenja pismeni ispit koji se sastoji od šest pitanja esejističkog tipa te usmeni ispit.