OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Sudska kontrola uprave - seminar
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 116600
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sudska kontrola uprave - seminar Javna uprava - 1. semestar
4.0 116600
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002)
Đerđa, Dario i Šikić, Marko; Komentar zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012)
Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. 337-485
Omejec, Jasna; Vijeće Europe i Europska unija: institucionalni i pravni okvir; Novi informator (2008), str. 43-59., 69-73., 113-123., 227-314
Đerđa, Dario; Osnove upravnog prava Europske unije; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2012), str. 175-204
Ivančević, Velimir; Institucije upravnog prava; Pravni fakultet u Zagrebu (1983)
Opis predmeta
Na seminaru iz kolegija Sudska kontrola uprave studenti se upoznaju s raznim aspektima sudske kontrole rada uprave: upravnosudskom kontrolom, ustavnosudskom kontrolom na nacionalnoj razini, kao i sa sudskom kontrolom uprave koju provodi Sud Europske unije u Luxembourgu.
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti nacionalni sustav sudske kontrole nad upravom;
 • izraziti temeljna obilježja ustavnosudske kontrole nad upravom;
 • opisati europski sustav sudske zaštite protiv nezakonitog djelovanja domaće uprave;
 • opisati upravni spor u pravu Europske unije;

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • rukovati domaćim pravnim izvorima koji se odnose na sudsku kontrolu uprave;
 • primijeniti znanje o europskom sustavu sudske zaštite protiv nezakonitog djelovanja domaće uprave;
 • koristiti Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između uprave i građana;
 • dati primjere za primjenu Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske na kontrolu rada uprave;

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati nadzor rada uprave u različitim sudskim postupcima;
 • usporediti različite mehanizme sudske zaštite protiv nezakonitog upravnog djelovanja;
 • analizirati sudski nadzor nad pojedinačnim i općim aktima;
 • kategorizirati tužitelje i tuženike u različitim sudskim postupcima kontrole nad upravom;

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • poopćiti utjecaj prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske na domaća javnopravna tijela
 • predvidjeti što bi se dogodilo ako uprava djeluje nezakonito;
 • formulirati kakve posljedice ima povreda Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosima između uprave i građana;
 • predlagati primjenu pravnih izvora prava Europske unije koji se odnose na sudsku kontrolu uprave na određeni predmet;

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usporediti različite modele sudske kontrole uprave, odabrati bolji i obrazložiti odabir;
 • valorizirati način postupanja uprave;
 • preispitati način primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na određeni predmet;
 • procijeniti budući razvoj sudske kontrole uprave u Hrvatskoj pod utjecajem europskog sustava zaštite protiv nezakonitog djelovanja uprave;
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pravne stečevine Europske unije;
 • razviti sposobnost učenja;
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za sve ishode učenja primjenjuje se pismeni ispit (test znanja s otvorenim odgovorima činjeničnog tipa te esejskog tipa) te usmeni ispit.