Vježbe

Svi redoviti i izvanredni studenti Studijskog centra socijalnog rada dužni su regulirati vježbe iz Osnova upravnog prava. Vježbe se održavaju paralelno s predavanjima u zimskom semestru i na njima se studenti upoznavaju s upravnim postupkom. Na vježbama se izrađuju podnesci, rješenja, prigovori, žalbe i sl. Na kraju vježbi polaže se ispit znanja koji je uvjet za reguliranje vježbi. Bez reguliranih vježbi, studenti ne mogu dobiti potpis za ovaj kolegij.

 

Vježbe iz Osnova upravnog prava počinju 11. listopada 2018. prema dolje navedenom rasporedu. Pohađanje vježbi je obavezno. Vježbe se održavaju u Gundulićevoj 10, dvorana II. te Nazorovoj 51, dvoranama I. i Mala dvorana I. prema donjem rasporedu.

Važna napomena: raspored grupa je fiksan te nije moguće mijenjanje grupa.

Studenti su dužni donijeti na svake vježbe:

Raspored grupa - Vježbe Osnove upravnog prava

VJEŽBE – OSNOVE UPRAVNOG PRAVA

 1. REDOVITI STUDENTI

Grupa I., četvrtkom, Gundulićeva 10, dvorana II, od 16:30 do 18

 1. Dora Andrić
 2. Ines Bačan
 3. Gabrijela Bakić
 4. Lucija Bašnec
 5. Katarina Bautović
 6. Ivan Begić
 7. Karla Beketić
 8. Marija Bjelan
 9. Sandra Božičević
 10. Ana Bunarkić
 11. Doris Butković
 12. Helena Cvitić
 13. Gabriela Čorkalo
 14. Jasmina Ćerimagić
 15. Marta Ćuković
 16. Ružica Ćutuk
 17. Lara Delić
 18. Ana Dražić
 19. Valentina Drnetić
 20. Ivana Dujak
 21. Lucija Duratović
 22. Karmen Ercegović
 23. Emilia Fiala
 24. Patricija Fučec
 25. Ivan Fučkala
 26. Petra Gec
 27. Darija Geček
 28. Tina Glavaš
 29. Marta Grabušić
 30. Klara Grčević
 31. Tara Gregurina
 32. Manuela Grubešić
 33. Nikolina Hodak
 34. Iva Hojsak
 35. Mateja Jambrović
 36. Veronika Jelinić
 37. Natalia Jurgan
 38. Nataša Jurkić

Grupa II., četvrtkom, Gundulićeva 10, dvorana II. od 18:05 do 19:35

 

 1. Emina Karabeg
 2. Vana Knežević
 3. Lea Kolar
 4. Anamarija Koren
 5. Ivana Kovačić
 6. Katarina Kramarić
 7. Lucija-Marija Kukas
 8. Helena Kukec
 9. Kristina Kulić
 10. Ivana Leko
 11. Štefica Lepoglavec
 12. Mara Lise
 13. Martin List
 14. Jelena Lončar
 15. Lucija Majdandžić
 16. Matea Majdandžić
 17. Ivana Maradin
 18. Tea Marić
 19. Blaža Marinković
 20. Ena Martinić
 21. Hana Martinović
 22. Jelena Martinović
 23. Petra Maruna
 24. Luka Maštrović
 25. Katarina Matijašević
 26. Lucija Matković
 27. Petra Medved
 28. Donatela Načinović
 29. Mihaela Nikolić
 30. Ana Novak
 31. Filip Novak
 32. Neva Novak
 33. Ana-Maria Orlović
 34. Karmen Pagar
 35. Helena Patek
 36. Iva Patek

 

Grupa III., četvrtkom, Nazorova 51, dvorana I. od 18:05 do 19:35

 1. Dominik Pavković
 2. Paula Pavlinić
 3. Patricija Pedišić
 4. Katarina Perica
 5. Iva Pernjek
 6. Laura Petrić
 7. Ana Marija Petrović
 8. Anamarija Podolski
 9. Iva Pribolšan
 10. Marija Puljko
 11. Karla Puškadija
 12. Gorana Radić
 13. Mirna Sabo
 14. Anamaria Sertić
 15. Dora Stojanić
 16. Ana Stojčević
 17. Stjepan Šafar
 18. Andrina Šepić
 19. Petra Škvorc
 20. Andrea Šmider
 21. Karla Šneperger
 22. Klara Tokić
 23. Petra Tomašević
 24. Antonela Tomić
 25. Gloria Petra Tomić
 26. Ivona Tomurad
 27. Tamara Topolovac
 28. Menđi Mišel Tuba
 29. Kristina Turkalj
 30. Anela Vale
 31. Lara Varjačić
 32. Maja Vrbić
 33. Antonela Vuk
 34. Mia Vukančić
 35. Maja Vusić
 36. Nikolina Žigulić
 37. Matea Žuljević

IZVANREDNI STUDENTI

Četvrtkom, Nazorova 51, Mala dvorana I. od 17:15-18

 1. Doris Antić
 2. Mia Antolković
 3. Bernarda Braš
 4. Barbara Brnčić
 5. Gabrijela Čuljak
 6. Matej Duspara
 7. Maja Grubišić
 8. Bruna Kanjer
 9. Matea Karamatić
 10. Dalija Kovačić
 11. Ivana Kovačić
 12. Ivana Marković
 13. Rebeka Mihaljević
 14. Nikolina Mikecin
 15. Antonija Mlinar
 16. Ana Mužek
 17. Monika Petreković
 18. Katarina Remenar
 19. Natalija Rupčić
 20. Lucija Skadarka
 21. Dora Široki
 22. Marijana Šprem

 

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan
Program rada

OKVIRNI PROGRAM RADA – vježbe, redoviti studenti i izvanredni studenti

datum

sadržaj

11.10.

Uvodni sastanak, osnove upravnog postupka

18.10

Sadržaj i obilježja rješenja

25.10.

Sadržaj i obilježja zaključka

8.11.

Sadržaj i obilježja podneska

15.11.

Žalba

22.11.

Žalba

29.11.

Drugostupanjsko rješenje

6.12.

Prigovor

13.12.

Obnova postupka

20.12.

Oglašavanje rješenja ništavim

10.1.

Poništavanje i ukidanje rješenja

17.1.

Ponavljanje i priprema za provjeru znanja

24.1.

Podjela potpisa