Osnove upravnog prava
Studij: Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
Šifra: 36671, 70169, 70234
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Šikić - Terenske vježbe

doc. dr. sc. Mateja Held - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Jasna Omejec - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Marko Šikić - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Marko Turudić - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2021.
  • 10. 02. 2021.
  • 21. 04. 2021.
  • 02. 06. 2021.
  • 16. 06. 2021.
  • 30. 06. 2021.
  • 01. 09. 2021.
  • 15. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove upravnog prava Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
6.0 36671, 70169, 70234
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google meet uz poveznicu: meet.google.com/qgj-qvjd-uxm

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google meet uz poveznicu: meet.google.com/qgj-qvjd-uxm

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić (Terenske vježbe)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
doc. dr. sc. Mateja Held (Auditorne vježbe)

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Auditorne vježbe)

Ponedjeljkom od 10:30 do 12 putem Google Meet

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Jasna Omejec (Auditorne vježbe)

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Auditorne vježbe)

Utorkom od 10:30 do 12

(do daljnjeg putem sučelja Google meet uz poveznicu: meet.google.com/qgj-qvjd-uxm

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić (Auditorne vježbe)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
doc. dr. sc. Marko Turudić (Auditorne vježbe)

Online, prema prethodnoj najavi.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002) (70169, 70234)
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. Borković, I.: Upravno pravo, VII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb 2002., glave: prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, četrnaesta, sedamnaesta, osamnaesta, devetnaesta (36671)
Zakon o općem upravnom postupku; (36671)
Zakon o upravnim sporovima; (36671)
Zakon o hrvatskom državljanstvu; (36671)
Zakon o općem upravnom postupku; (70169, 70234)
Zakon o upravnim sporovima; (70169, 70234)
Zakon o hrvatskom državljanstvu; (70234)
Opis predmeta
U okviru kolegija Osnove upravnog prava studenti se upoznaju s granom prava kojom se uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi značajnih za funkcioniranje i održivost uređenosti sustava te s upravnim postupkom.

Sadržaj predmeta
- Upravno pravo, Upravnopravni odnos, Određenje pojma uprave, Načelo zakonitosti uprave
- Pravni izvori upravnog prava, Podzakonski općenormativni akti
- Pravna norma upravnog prava, Diskrecijska ocjena
- Upravni akt
- Upravni postupak
- Upravni spor
- Odgovornost države za štetu
- Osobni status - građanska stanja, Državljanstvo
Ispitni rokovi
27. 01. 2021.
10. 02. 2021.
21. 04. 2021.
02. 06. 2021.
16. 06. 2021.
30. 06. 2021.
01. 09. 2021.
15. 09. 2021.