Osnove upravnog prava
Studij: Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
Šifra: 36671, 70169, 70234
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Šikić - Terenske vježbe

doc. dr. sc. Mateja Held - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Jasna Omejec - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Marko Šikić - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Marko Turudić - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 22. 04. 2020.
  • 03. 06. 2020.
  • 17. 06. 2020.
  • 01. 07. 2020.
  • 02. 09. 2020.
  • 16. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove upravnog prava Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Socijalni rad - 5. semestar
Socijalni rad - pripremni semestri - 1. semestar
6.0 36671, 70169, 70234
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić (Terenske vježbe)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
doc. dr. sc. Mateja Held (Auditorne vježbe)

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Auditorne vježbe)

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Jasna Omejec (Auditorne vježbe)

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Auditorne vježbe)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić (Auditorne vježbe)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
doc. dr. sc. Marko Turudić (Auditorne vježbe)

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002) (70169, 70234)
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. Borković, I.: Upravno pravo, VII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Narodne novine, Zagreb 2002., glave: prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, četrnaesta, sedamnaesta, osamnaesta, devetnaesta (36671)
Zakon o općem upravnom postupku; (36671)
Zakon o upravnim sporovima; (36671)
Zakon o hrvatskom državljanstvu; (36671)
Zakon o općem upravnom postupku; (70169, 70234)
Zakon o upravnim sporovima; (70169, 70234)
Zakon o hrvatskom državljanstvu; (70234)
Opis predmeta
U okviru kolegija Osnove upravnog prava studenti se upoznaju s granom prava kojom se uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi značajnih za funkcioniranje i održivost uređenosti sustava te s upravnim postupkom.

Sadržaj predmeta
- Upravno pravo, Upravnopravni odnos, Određenje pojma uprave, Načelo zakonitosti uprave
- Pravni izvori upravnog prava, Podzakonski općenormativni akti
- Pravna norma upravnog prava, Diskrecijska ocjena
- Upravni akt
- Upravni postupak
- Upravni spor
- Odgovornost države za štetu
- Osobni status - građanska stanja, Državljanstvo
Ispitni rokovi
22. 04. 2020.
03. 06. 2020.
17. 06. 2020.
01. 07. 2020.
02. 09. 2020.
16. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- imenovati izvore upravnog prava;

- izdvojiti osnovna načela upravnog postupka i upravnog spora;

- definirati osnovne institute upravnog prava;

- prisjetiti se načela za obavljanje javne službe i načela po kojima rade ustanove

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- rasporediti faze u postupku donošenja upravnog akta;

- skicirati nastanak nekih instituta upravnog prava (npr. razvoj instituta odgovornosti za štetu koju javnopravna tijela nanesu građanima RH, državljanstvo);

- rukovati izvorima upravnog prava;

- ilustrirati povezanost načela zakonitosti s donošenjem pravilnog i zakonitog upravnog akta;

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- razlikovati pojedine nositelje kontrole nad upravom i njihove ovlasti;

- analizirati pojedine dijelove upravnog akta te ispitati koji je najvažniji i zašto (izreka zbog konkretnosti predmeta, odluke o upravnoj stvari, te pravomoćnosti); (i vježbe)

- usporediti slaganje postupovnih zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku (posebno Zakona o socijalnoj skrbi); (i vježbe)

- ispitati važnost pravilno primjenjene norme na konkretno činjenično stanje u pojedinom predmetu sa socijalnim obilježjem; (i vježbe)

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- pripremiti nacrt upravnog akta; (i vježbe)

- osmisliti načine za najpovoljnije rješavanje konkretnog predmeta; (i vježbe)

- formulirati valjanu žalbu protiv upravnog akta kojim se krši načelo zakonitosti; (i vježbe)

- predložiti moguća unapređenja Zakona o socijalnoj skrbi; ( i vježbe)

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- procijeniti ulogu javnopravnih tijela u odlučivanju u socijalnim stvarima;

- prosuditi ulogu upravnih sudova u stvaranju dobre prakse (npr. u odlučivanju u pitanjima mirovina, zdravstvenog siguranja, pomoći za stanovanje, itd.);

- vrednovati odnos Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o općem upravnom postupku;

- zaključiti o važnosti instituta upravnog prava prilikom rješavanja u socijalnim predmetima;

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usmeno i pismeno prezentirati usvojene ishode učenja;

- argumentirano prezentirati svoje stavove o pitanjima iz područja Osnova upravnog prava;

- razvijati vještine pisanja upravnog akta;

- sudjelovati u razgovoru sa strankama upravnog postupka

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

- za sve ishode učenja pismeni koji se sastoji od šest pitanja esejskog tipa i usmeni ispit;

- posebno za ishode učenja primjena, analiza, sinteza vježbe gdje se izrađuju upravni akti i podnesci

Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- imenovati izvore upravnog prava;

- izdvojiti osnovna načela upravnog postupka i upravnog spora;

- definirati osnovne institute upravnog prava;

- prisjetiti se načela za obavljanje javne službe i načela po kojima rade ustanove

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- rasporediti faze u postupku donošenja upravnog akta;

- skicirati nastanak nekih instituta upravnog prava (npr. razvoj instituta odgovornosti za štetu koju javnopravna tijela nanesu građanima RH, državljanstvo);

- rukovati izvorima upravnog prava;

- ilustrirati povezanost načela zakonitosti s donošenjem pravilnog i zakonitog upravnog akta;

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- razlikovati pojedine nositelje kontrole nad upravom i njihove ovlasti;

- analizirati pojedine dijelove upravnog akta te ispitati koji je najvažniji i zašto (izreka zbog konkretnosti predmeta, odluke o upravnoj stvari, te pravomoćnosti); (i vježbe)

- usporediti slaganje postupovnih zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku (posebno Zakona o socijalnoj skrbi); (i vježbe)

- ispitati važnost pravilno primjenjene norme na konkretno činjenično stanje u pojedinom predmetu sa socijalnim obilježjem; (i vježbe)

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- pripremiti nacrt upravnog akta; (i vježbe)

- osmisliti načine za najpovoljnije rješavanje konkretnog predmeta; (i vježbe)

- formulirati valjanu žalbu protiv upravnog akta kojim se krši načelo zakonitosti; (i vježbe)

- predložiti moguća unapređenja Zakona o socijalnoj skrbi; ( i vježbe)

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- procijeniti ulogu javnopravnih tijela u odlučivanju u socijalnim stvarima;

- prosuditi ulogu upravnih sudova u stvaranju dobre prakse (npr. u odlučivanju u pitanjima mirovina, zdravstvenog siguranja, pomoći za stanovanje, itd.);

- vrednovati odnos Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o općem upravnom postupku;

- zaključiti o važnosti instituta upravnog prava prilikom rješavanja u socijalnim predmetima;

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usmeno i pismeno prezentirati usvojene ishode učenja;

- argumentirano prezentirati svoje stavove o pitanjima iz područja Osnova upravnog prava;

- razvijati vještine pisanja upravnog akta;

- sudjelovati u razgovoru sa strankama upravnog postupka

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

- za sve ishode učenja pismeni koji se sastoji od šest pitanja esejskog tipa i usmeni ispit;

- posebno za ishode učenja primjena, analiza, sinteza vježbe gdje se izrađuju upravni akti i podnesci

Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- imenovati izvore upravnog prava;

- izdvojiti osnovna načela upravnog postupka i upravnog spora;

- definirati osnovne institute upravnog prava;

- prisjetiti se načela za obavljanje javne službe i načela po kojima rade ustanove

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- rasporediti faze u postupku donošenja upravnog akta;

- skicirati nastanak nekih instituta upravnog prava (npr. razvoj instituta odgovornosti za štetu koju javnopravna tijela nanesu građanima RH, državljanstvo);

- rukovati izvorima upravnog prava;

- ilustrirati povezanost načela zakonitosti s donošenjem pravilnog i zakonitog upravnog akta;

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- razlikovati pojedine nositelje kontrole nad upravom i njihove ovlasti;

- analizirati pojedine dijelove upravnog akta te ispitati koji je najvažniji i zašto (izreka zbog konkretnosti predmeta, odluke o upravnoj stvari, te pravomoćnosti); (i vježbe)

- usporediti slaganje postupovnih zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku (posebno Zakona o socijalnoj skrbi); (i vježbe)

- ispitati važnost pravilno primjenjene norme na konkretno činjenično stanje u pojedinom predmetu sa socijalnim obilježjem; (i vježbe)

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- pripremiti nacrt upravnog akta; (i vježbe)

- osmisliti načine za najpovoljnije rješavanje konkretnog predmeta; (i vježbe)

- formulirati valjanu žalbu protiv upravnog akta kojim se krši načelo zakonitosti; (i vježbe)

- predložiti moguća unapređenja Zakona o socijalnoj skrbi; ( i vježbe)

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- procijeniti ulogu javnopravnih tijela u odlučivanju u socijalnim stvarima;

- prosuditi ulogu upravnih sudova u stvaranju dobre prakse (npr. u odlučivanju u pitanjima mirovina, zdravstvenog siguranja, pomoći za stanovanje, itd.);

- vrednovati odnos Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o općem upravnom postupku;

- zaključiti o važnosti instituta upravnog prava prilikom rješavanja u socijalnim predmetima;

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usmeno i pismeno prezentirati usvojene ishode učenja;

- argumentirano prezentirati svoje stavove o pitanjima iz područja Osnova upravnog prava;

- razvijati vještine pisanja upravnog akta;

- sudjelovati u razgovoru sa strankama upravnog postupka

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

- za sve ishode učenja pismeni koji se sastoji od šest pitanja esejskog tipa i usmeni ispit;

- posebno za ishode učenja primjena, analiza, sinteza vježbe gdje se izrađuju upravni akti i podnesci