Kolokviji

Ciklus: Osnove upravnog prava - 2018/19

Predviđen broj kolokvija: 1

  • Potrebno bodova za prolaz: 10
    Maximum bodova: 20
    Datum početka prijava: 19. 1. 2019. u 00:00
    Datum završetka prijava: 22. 1. 2019. u 23:59
    Datum kolokvija: 24. 1. 2019. u 08:15