:
Europsko upravno pravo
Obavijesti
Kolokviju koji će se održati u siječnju 2019. smiju pristupiti samo oni studenti koji redovito pohađaju predavanja (75%). Izvanredni studenti mogu pristupiti kolokviju ako prisustvuju predavanjima za izvanredne studente (22.10. i 29.10. od 17h do 21h).   Pravo na oslobođenje od kolokviranog dijela gradiva ima vremenski rok i to do roka u studenom 2019. (uključujući i taj rok), a može se iskoristiti do tri puta (ne vrijedi na komisijskom ispitu).   Kolokvij obuhvaća sljedeće gradivo:   Izvori europskog upravnog prava Sudska zaštita u EU  Prethodni postupak za tumačenje i ocjenu valjanosti europskog prava ​ Tužbe protiv države članice zbog povrede prava EU Sudski nadzor zakonitosti akata EU – izravne tužbe Sudski nadzor nad nedonošenjem akta Neizravno pobijanje nezakonitih akata Osnove sudskog nadzora i sankcije za nezakonitost Prezentacije koje čine literaturu za kolokvij objavljene su ovdje:  https://www.pravo.unizg.hr/UPRP/predmet/eup_b/dokumenti_za_preuzimanje/2016-2017   Prezentacije su dostupne samo korisnicima koji se ulogiraju sa svojim AAI identitetom.