CONCESSIONS AND CONCESSIONIZED PUBLIC SERVICE:
Katedra za upravno pravo English
Concessions and Concessionized Public Service
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Concessions and Concessionized Public Service
Study: Public Law and Public Administration - 1., 2., 3., 4. semester
Code: 166996
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Jasna Omejec
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Lana Ofak - Lectures
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Lectures
prof. dr. sc. Marko Šikić - Lectures
Basic data
Concessions and Concessionized Public Service Public Law and Public Administration - 1., 2., 3., 4. semester
3.0 166996
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Tuesday from 18:30 to 20:00

Ćirilometodska 4, room 10 / prizemno
Lecturer Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak (Lectures)

Wednesdays from 10:30AM-12PM

Ćirilometodska 4, room 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Lectures)

Tuesdays from 10:30AM-12PM

Ćirilometodska 4, room 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić (Lectures)

Wdenesdays from 4PM-5:30PM

Ćirilometodska 4, room 25, I. kat
Literature
Borković, I.; Koncesionirana javna služba u francuskom upravnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 30/1, 1993; (1993), str. 3-18
Borković, I.; Upravno pravo; Narodne novine (2002)
Đerđa, D.; Upravnopravni aspekti koncesija, doktorska disertacija; (2005)
Đerđa, D.; Ugovor o koncesiji, Hrvatska javna uprava, br. 3., 2006.; (2006), str. 85.-120
Đerđa, D.; Ugovor o koncesiji u pravnom režimu upravnih ugovora, Vodno gospodarstvo u svjetlu novog Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva; Inženjerski biro (2010), str. 80.-101
Đerđa, D.; Pravno uređenje koncesija u pravu Europske unije, Hrvatska pravna revija, 15 (2015), 3; (2015), str. 45-53
Medvedović, D.; Novo pravno uređenje koncesija, u: Zbornik 47. Susreta pravnika, Zagreb; , str. 397.-432
Šikić, M., Staničić, F.; Pravna narav ugovora o koncesiji, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 48 (2011), 2; (2011), str. 419-441
Staničić, F.; Koncesije u sektorima voda, distribucije plina i toplinske energije te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, Barbić, Jakša; Giunio, Miljenko (ur.)., Zbornik 54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija 16; (2016), str. 183-228
Đerđa, D.; Opće pravno uređenje koncesija u Republici Hrvatskoj, Hrvatska pravna revija. 15 (2015), 6; (2015), str. 37-50
Đerđa, D.; Koncesije, Hrvatska pravna revija. 15 (2015), 2; (2015), str. 55-64
Seidel, A., Reimer, E., Mostl, M.; Algemeines Verwaltungsrecht mit Kommunalrecht 2. Aufl.; (2005)
Basic elemnts of law on concession agreement; OECD (2000)
Seidel, A., Reimer, E., Mostl, M.; Algemeines Verwaltungsrecht mit Kommunalrecht 2. Aufl.; (2005)
Maurer; Allgemeines Verwaltungsrecht; (1992)
Gaudement, Yves; Droit administratif, 18. ed.; LGDJ (2005)
Knapp B.; Grundlagen des Vewaltungsrechts, I-II; Basel-Franfurt/Main (1992)
Moor P.; Droit administratif; Berne (1994)
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply