ADMINISTRATIVE ACTS IN CROATIAN AND COMPARATIVE LAWS:
Administrative Acts in Croatian and Comparative Laws
Katedra za upravno pravo English
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Administrative Acts in Croatian and Comparative Laws
Study: Public Law and Public Administration - 1. semester
Code: 166962
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Jasna Omejec
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Lecturers: prof. dr. sc. Marko Šikić - Lectures
Basic data
Administrative Acts in Croatian and Comparative Laws Public Law and Public Administration - 1. semester
3.0 166962
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Tuesday from 18:30 to 20:00

Ćirilometodska 4, room 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Wednesdays from 10:30AM-12PM

Ćirilometodska 4, room 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Tuesdays from 10:30AM-12PM

Ćirilometodska 4, room 11/prizemno
Lecturer Consultations Location
prof. dr. sc. Marko Šikić (Lectures)

Wdenesdays from 4PM-5:30PM

Ćirilometodska 4, room 25, I. kat
Literature
Krbek, I.; Upravno pravo FNRJ: Knj. 1, poglavlje II., t. 3.-5.; Birozavod (1955), str. 123-176
Krbek, I.; Pravo javne uprave FNRJ.: knj. III; Funkcioniranje i upravni spor, poglavlje: Upravni akt; Birozavod (1962), str. 5.-52
Ivančević, V.; Institucije upravnog prava; Pravni fakultet Zagreb (1983)
Borković, I.; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. glava IV., V., i XVII
Medvedović, D. (priredio); Hrestomatija upravnog prava; Suvremena javna uprava (2003), str. 3-172
Hartley, T.; Temelji prava Europske zajednice: Uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. 89-157., 191-241., 337-442
Omejec, J.; Vijeće Europe i Europska unija, Institucionalni i pravni okvir; Novi informator (2008), str. 124-133., 138-159
Seerden R.; Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States: A Comparative Analysis; Intersentia (2007)
Izbor važnijih odluka i izvješća Ustavnog suda Republike Hrvatske;
Ustav Republike Hrvatske;
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;
Zakon o općem upravnom postupku;
Zakon o upravnim sporovima;
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
Zakon o ustanovama;
Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije;
Hartley, Trevor C.; The foundations of European Union law: an introduction to the constitutional and administrative law of the European Union; Oxford University Press (2010)
Krbek, I.; Diskreciona ocjena; Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1937)
Schonberg, Soren J.; Legitimate expectations in administrative law; Oxford University Press (2000)
Šikić, M.; Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33 (2012.), br. 1 (2012), str. 205-220
Šikić, Marko; Ofak, Lana; Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava); Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 32 (2011.), br. 1 (2011), str. 127-153
Singh, MP; German administrative law in common law perspective; Springer (2001)
Brown, LN, Bell, JS, with the assistance of Galabert, J-M; French Administrative Law, Fifth Edition; Oxford University Press (1998)
Braibant, G.; Le droit Administratif Francais; Presse de la fondation nationale des sciences politiques et Dalloz (1992)
Description
Exam dates
Detailed data