OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Trgovačko pravo (predmet)
Trgovačko pravo
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 44340
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
doc. dr. sc. Antun Bilić
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Ispitni rokovi:
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Trgovačko pravo Pravo - 7. semestar
8.0 44340
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
doc. dr. sc. Antun Bilić

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Goldštajn A.; Trgovačko ugovorno pravo: međunarodno i komparativno; Narodne novine (1991), str. 1 - 134, 143 - 147, 152 - 161, 165 - 175, 190 - 195, 208 - 225, 312 - 351, 356 - 515
Barbić J.; Sklapanje ugovora po Zakonu o obveznim odnosima: suglasnost volja; Informator (1980), str. cijela knjiga
Rastovčan P.; Luger-Katušić R.; Vrijednosni papiri - mjenica i ček; Informator (1985), str. cijela knjiga
Zakon o obveznim odnosima: I dio (Glava I; Glava III.; Glava IV.; Glava V- odjeljak 1 i 4.; Glava VI - odjeljak 1 odsjek 6 i odsjek 8, odjeljak 2 - odsjek 2.; Glava VII - odjeljak 1, 2 i 3). II dio (Glava VIII - odjeljak 1 odsjek 1 - I, II, III, VI, VII, XI, odsjek 3, 4 i 5.; odjeljak 2 odsjek 1, 3, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Glava IX odjeljak 1 odsjek 5, odjeljak 5); III dio. (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18);
Zakon o mjenici, NN 74/94, 92/10;
Zakon o čeku, NN 74/94;
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15: I dio (Glava II. - odjeljak 4. Ispunjenje novčanih obveza);
Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe 1980. (učiti zajedno s odgovarajućim dijelovima Zakona o obveznim odnosima; tekst Konvencije otisnut je u knjizi A. Goldštajn: Trgovačko ugovorno pravo - međunarodno i komparativno, Zagreb, 1991, str. 494 - 515);
Zakon o tržištu kapitala: od čl. 523. do čl. 534. (NN 65/18);
Opis predmeta
Predmet trgovačko pravo se bavi ugovornim odnosima između trgovaca. Obrađuju se mnoge teme općeg ugovornog prava. Naglasak se, međutim, stavlja na one izvore koji su svojstveni upravo trgovačkim ugovorima. Objašnjava se uloga običaja i prakse u izgradni autonomnog trgovačkog prava. Razmatra se međunarodni aspekt trgovačkog prava, osobito u vidu Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. U središtu proučavanja je Zakon o obveznim odnosima, kako opći dio, tako i pojedini ugovori. Detaljno se proučava proces usuglašavanja volja koji dovodi do sklapanja ugvoora. Posebna se pažnja posvećuje vrijednosnim papirima koji dovode do većeg iskorištavanja tržišnih potencijala
Ispitni rokovi
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.