OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Trgovačko pravo - seminar
Trgovačko pravo - seminar
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 44343
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
doc. dr. sc. Antun Bilić
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić
Ispitni rokovi:
  • 03. 04. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Trgovačko pravo - seminar Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 44343
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Ponedjeljkom u 11,30, počevši od 11. 10. 2021.; studenti se mogu javiti i na e-mail adresu: sinisa.petrovic@pravo.hr radi dogovora o drugom terminu

Trg Republike Hrvatske 3, soba dvorište na TRH 3
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati uz prethodnu najavu e-poštom 48 sati prije konzultacija. Mole se studenti da se za konzultacije jave na email adresu: hrvoje.markovinovic@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

Konzultacije će se održavati on-line, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: ntepes@pravo.hr

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
doc. dr. sc. Antun Bilić

Utorkom, u 9 sati, u Gundulićevoj 10, soba 21/2. Studenti se, po potrebi, mogu javiti i e-mailom na adresu: antun.bilic@pravo.hr te dogovoriti i online konzultacije ili neki drugi termin.

Gundulićeva 10, soba 21/2
izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić

Konzultacije će se održavati on-line ili uživo u prostorijama fakulteta, sukladno prethodnom dogovoru sa studentima.

Mole se studenti da se radi dogovora za konzultacije jave na email adresu: tomislav.jaksic@pravo.hr.

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se također online ili uživo prema prethodnom dogovoru.

Gundulićeva 10, soba 21/II
Literatura
Goldštajn A.; Trgovačko ugovorno pravo: međunarodno i komparativno; Narodne novine (1991), str. 1 - 134, 150-176
Barbić J.; Sklapanje ugovora po Zakonu o obveznim odnosima: suglasnost volja; Informator (1980), str
Rastovčan P.; Luger-Katušić R.; Vrijednosni papiri - mjenica i ček; Informator (1985), str. Sve stranice osim dijelova koji se odnose na ček
Zakon o obveznim odnosima, čl. 1-478, čl. 499-508, čl. 519-549, čl. 590-636, čl. 699-724, čl. 744-880, čl. 909-920, čl. 990-1044, čl. 1111-1120, čl. 1135-1162 (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22); , str
Zakon o mjenici, NN 74/94, 92/1; , str
Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe 1980., čl. 1-24; , str
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, čl. 3, čl. 10.a-14.a (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15, 114/22); , str
Zakon o tržištu kapitala: od čl. 523. do čl. 534. (NN 65/18, 17/20, 83/21).; , str
Opis predmeta
Seminar se pobliže bavi odabranim temama iz trgovačkog prava koje su na teoretskoj razini objašnjenje u sklopu predmeta trgovačko pravo. Naglasak je na individualnom i skupnom radu studenata pomoću kojega se studenti aktiviraju u istaživanju izvora prava društava. Dio odabrane teme izlažu studenti, a nastavnik komentira i dopunjuje njihovo izlaganje. Čitava seminarska grupa aktivno sudjeluje u diskusiji. Piše se seminarski rad u sklopu kojega se uče osnovne vještine stručnog i znanstvenog pravnog pisanja. Studenti pišu i kolikvij kojim se ocjenjuje koliko su savladali odabrane teme.
Ispitni rokovi
03. 04. 2023.
11. 09. 2023.