OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Trgovačko pravo (seminar)
Trgovačko pravo - seminar
Studij: Pravo - 7. semestar
Šifra: 44343
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
doc. dr. sc. Antun Bilić
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Ispitni rokovi:
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Trgovačko pravo - seminar Pravo - 7. semestar
4.0 44343
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
doc. dr. sc. Antun Bilić

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Goldštajn A.; Trgovačko ugovorno pravo: međunarodno i komparativno; Narodne novine (1991), str. 1 - 134, 143 - 147, 152 - 161, 165 - 175, 190 - 195, 208 - 225, 312 - 351, 356 - 515
Barbić J.; Sklapanje ugovora po Zakonu o obveznim odnosima: suglasnost volja; Informator (1980), str. cijela knjiga
Rastovčan P.; Luger-Katušić R.; Vrijednosni papiri - mjenica i ček; Informator (1985), str. cijela knjiga
Zakon o obveznim odnosima: I dio (Glava I; Glava III.; Glava IV.; Glava V- odjeljak 1 i 4.; Glava VI - odjeljak 1 odsjek 6 i odsjek 8, odjeljak 2 - odsjek 2.; Glava VII - odjeljak 1, 2 i 3). II dio (Glava VIII - odjeljak 1 odsjek 1 - I, II, III, VI, VII, XI, odsjek 3, 4 i 5.; odjeljak 2 odsjek 1, 3, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Glava IX odjeljak 1 odsjek 5, odjeljak 5); III dio. (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15);
Zakon o mjenici, NN 74/94, 92/1;
Konvencija UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe 1980. (učiti zajedno s odgovarajućim dijelovima Zakona o obveznim odnosima; tekst Konvencije otisnut je u knjizi A. Goldštajn: Trgovačko ugovorno pravo - međunarodno i komparativno, Zagreb, 1991, str. 494 - 515);
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13: I dio (Glava II. - odjeljak 4. Ispunjenje novčanih obveza);
Opis predmeta
Seminar se pobliže bavi odabranim temama iz trgovačkog prava koje su na teoretskoj razini objašnjenje u sklopu predmeta trgovačko pravo. Naglasak je na individualnom i skupnom radu studenata pomoću kojega se studenti aktiviraju u istaživanju izvora prava društava. Dio odabrane teme izlažu studenti, a nastavnik komentira i dopunjuje njihovo izlaganje. Čitava seminarska grupa aktivno sudjeluje u diskusiji. Piše se seminarski rad u sklopu kojega se uče osnovne vještine stručnog i znanstvenog pravnog pisanja. Studenti pišu i kolikvij kojim se ocjenjuje koliko su savladali odabrane teme.
Ispitni rokovi
14. 09. 2020.