OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo konkurencije
Pravo konkurencije
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61300
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo konkurencije Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61300
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman (Predavanja)
Literatura
Butorac Malnar, V., Pecotić Kaufman, J., Petrović, S.; Pravo tržišnog natjecanja; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. cijela knjiga
Liszt M.; Pravno uređenje državnih potpora u RH; Pravo u gospodarstvu 43 (2004), 4 (2004), str. 260-290
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN, br. 79/2009, 80/2013);
Uredba o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta (NN, br. 9/2011);
Zakon o državnim potporama (NN, br. 47/2014);
Propisi s: http://www.aztn.hr i http://ec.europa.eu/competition/index_en.html;
Šoljan Vedran; Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja: I.dio; Hrvatska pravna revija 3 (2003), 2 (2003), str. 34-49
Šoljan Vedran; Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja: II.dio; Hrvatska pravna revija 3 (2003), 3 (2003), str. 37-50
Opis predmeta
Pravo konkurencije je predmet koji se bavi hrvatskim i europskim pravom konkurencijetržišnog natjecanja. Glavna materijalna područja prava konkurencije su sporazumi koji ograničavaju tržnšno natjecanje, zlouporaba vladajućeg položaja i koncentracije poduzetnika. Osim toga, predmet objašnjava procesne i statusne aspekte prava konkurencije, kao što je položaj nacionalnih i europskih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Predmet obuhvaća i zabranjenje državne potpore.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.