OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo društava (predmet)
Pravo društava
Studij: Pravo - 8. semestar
Šifra: 44349
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
doc. dr. sc. Antun Bilić
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Ispitni rokovi:
  • 08. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo društava Pravo - 8. semestar
8.0 44349
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
doc. dr. sc. Antun Bilić

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Barbić J.; Pravo društava, Opći dio; Organizator (2008), str. Cijela knjiga, osim: a) bilješki; b) poredbenopravnih prikaza; c) cjelina obrađene na str.: 8-11 (samo u pogledu izlaganja primjera), 22-31 (samo u pogledu nabrajanja sekundarnih izvora europskog prava), 34-49, 61-131, 134-152, 217-220, 238-277, 378-382, 458-472, 558-580, 586-602, 633-750
Barbić J.; Pravo društava, Društva kapitala, Svezak I. - Dioničko društvo; Organizator (2013), str. Cijela knjiga, osim: a) bilješki; b) poredbenopravnih prikaza; c) izlaganja o posebitostima kod banaka i drugih posebnih društava; d) cjelina obrađenih na str.: 33-35, 37-42 i 57-59 (samo u pogledu izlaganja o prenominaciji), 95-100 (samo u pogledu izlaganja o sastojcima isprave o dionicama), 164-171, 290-320, 369-377, 388-438, 460-511, 825-832, 870-875, 972-982, 985-996, 1005-1020, 1183-1256, 1269-1286, 1292-1298, 1301-1306, 1310-1318, 1435-1441, 1461-1468, 1474-1499, 1508-1524, 1528-1552, 1563-1564, 1567-1573, 1583-1600, 1603-14
Barbić J.; Pravo društava, Društva kapitala, Svezak II. - društvo s ograničenom odgovornošću, društvo za uzajamno osiguranje, kreditna unija, europslo društvo - Societas Europea; Organizator (2013), str. Cijela knjiga osim: a) bilješki; b) poredbenopravnih prikaza, c) izlaganja o posebitostima kod banaka i drugih posebnih društava; d) cjelina obrađenih na str. 29-38, 52-56, 61-71, 137-146, 226-234, 496-507, 514-518, 523-532, 552-563, 565-567, 576-582, 615-650, 653-702, 705-797
Zakon o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 (Odluka Ustavnog suda), 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/2019);
Zakon o sudskom registru (NN br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/98, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15 i 40/2019);
Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18);
Zakon o preuzimanju dioničkih društava (NN br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13 i 148/13);
Zakon o obveznim odnosima (čl. 637. do 660., NN br. 35/05 i 41/08, 125/11, 78/15, 29/18);
Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) (NN br. 107/07, 110/15);
Uredba Vijeća Europske unije br. 2157/2001 od 8. listopada o statutu Europskog društva (SE) (Službeni list Europske unije L 294, 10.11.2001.);
Uredba Vijeća Europskih zajednica br. 2137/85 od 25. srpnja 1985. o Europskome gospodarskome interesnom udruženju (EEIG) (Službeni list Europske unije L 199, 31.7.1985.);
Opis predmeta
Pravo društava je grana prava koja se bavi proučavanjem društava kao privatnopravnih zajednica osoba koje se pravnim poslom udružuju radi postizanja zajedničkog cilja. Predmet se može podijeiti na tri glavna dijela: opći dio, društva osoba te društva kapitala. U općem dijelu se upoznaje s temeljnim pojmovima prava društava kao što su tvrtka, sjedište, predmet poslovanja i zastupanje društava. Izlažu se redom sva društva osoba, a osobit se naglasak stavlja na trgovačka društva osoba: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje. Najviše se pozornosti pridaje društvima kapitala, kao nositeljima najvećeg dijela gospodarske aktivnosti. Objašnjava se pojam dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću, njihovo osnivanje, odnos članova i društva, uloga temeljnog kapitala zajedno s njegovim povećanjem i smanjenjem, organi, te prestanak društva.
Ispitni rokovi
08. 06. 2020.
23. 06. 2020.
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.