KOLOKVIJI:
Pravo društava (predmet)
Kolokviji

Ciklus: Pravo društava - 2016/17

Predviđen broj kolokvija: 3

 • Potrebno bodova za prolaz: 10
  Maximum bodova: 20
  Datum početka prijava: 15. 3. 2017. u 00:00
  Datum završetka prijava: 24. 3. 2017. u 23:59
  Datum kolokvija: 27. 3. 2017. u 13:00
 • Potrebno bodova za prolaz: 10
  Maximum bodova: 20
  Datum početka prijava: 18. 4. 2017. u 00:00
  Datum završetka prijava: 23. 4. 2017. u 23:59
  Datum kolokvija: 24. 4. 2017. u 13:00
 • Potrebno bodova za prolaz: 15
  Maximum bodova: 30
  Datum početka prijava: 19. 5. 2017. u 00:00
  Datum završetka prijava: 26. 5. 2017. u 23:59
  Datum kolokvija: 29. 5. 2017. u 14:31