OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo industrijskog vlasništva
Pravo industrijskog vlasništva
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61296
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo industrijskog vlasništva Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61296
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 32/II
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
Literatura
Verona A.; Pravo industrijskog vlasništva; Informator (1978), str. samo povijesni i teorijski dio
Matanovac R., Rački Marinković A.; Registri prava intelektualnog vlasništva, u: Hrvatsko registarsko pravo: registri pravnih osoba, nekretnina, pokretnina i prava, ur. Tatjana Josipović; Narodne novine, Zagreb (2006), str. cijeli članak
Zakon o patentu, NN 173/2003, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010, 49/2011, 76/2013;
Zakon o žigu, NN 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011;
Zakon o industrijskom dizajnu, NN 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011;
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga NN 173/2003, 186/2003, 76/2007, 49/2011;
Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN 80/2013, 14/2014, 30/15;
Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva: dostupna na stranici: http://www.dziv.hr/files/File/zakonodavstvo/medjunarodni/Pariska_konvencija.pdf;
Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva dostupan na stranici: http://www.dziv.hr/files/File/zakonodavstvo/medjunarodni/WTO_TRIPS.pdf;
Ugovor o suradnji na području patenata - PCT ( Narodne novine - Međunarodni ugovori , broj 3/98., 10/98. i 4/02.);
Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova ( Narodne novine - Međunarodni ugovori , broj 12/93. i 3/99.); Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova ( Narodne novine - Međunarodni ugovori , broj 13/03. i 18/03.);
Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna od 6. studenoga 1925., revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979., te Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine ( Narodne novine - Međunarodni ugovori , broj 14/03. i 1/04.);
Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Munchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Munchenu 29. studenoga 2000., ( Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 8/2007);
Verona A.; Licencni ugovor u jugoslavenskom, inozemnom i međunarodnom pravu; (1981), str. cijela knjiga
WIPO Intellectual Property Handbook, 2008, dostupno na stranici http://www.wipo.int/about-ip/en/;
Adamović J.; Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji; Narodne novine (2006), str. 3 - 88; 119 -217
Opis predmeta
Predmet započinje objašnjavanjem općeg pojma industrijskog vlasništva i njegovim odnosom s drugim pravnim granama, osobito njegovim položajem u sklopu prava intelektualnog vlasništva. Obajašnjava se povijest prava industrijkog vlasništva s osobitim naglaskom na njegov razvoj na europskom u međunarodnom planu. Pobliže se obrađuju najvažnije grane prava industrijskog vlasništva: patent, žig, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga. Razmatra se koja je njihova društvena i gospodarska uloga. Identificiraju se sličnosti i razlike između pojedinih oblika industrijskog vlasništva. Objašnjava se uloga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i postupovni aspekti zaštite industrijskog vlasništva.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.