OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osnove prava društava
Osnove prava društava
Studij: Javna uprava - 3. semestar
Šifra: 111397
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove prava društava Javna uprava - 3. semestar
5.0 111397
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Petrović S.; Ceronja P.; Osnove prava društava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2018), str. cijela knjiga
Opis predmeta
Uvod u pravo društava, pravo društava u pravnom sustavu RH, podjela društava. Pojam trgovca, trgovačkog društva, trgovac pojedinac, preddruštvo, pravna osobnost trgovačkog društva. Imovina i odgovornost za obveze trg. društva. Tvrtka. Predmet poslovanja. Sjedište. Zastupanje. Sudski registar. Društva osoba; ortaštvo, javno trgovačko društvo. Komanditno društvo. Tajno društvo, GIU, zadruga, udruga. Društva kapitala, općenito; Dioničko društvo, dionice, osnivanje dioničkog društva. Organi dioničkog društva; uprava, nadzorni odbor, upravni odbor, glavna skupština, nevaljanost odluka. Izmjene statuta društva, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, prestanak društva.
Društvo s ograničenom odgovornošću; općenito, temeljni ulozi i poslovni udjeli; Osnivanje. Organi društva; uprava. nadzorni odbor, skupština. Izmjena društvenog ugovora, smanjenje i povećanje
temeljnog kapitala, prestanak. Europsko dioničko društvo, Društvo za uzajamno osiguranje, Kreditna
unija. Statusne promjene. Povezana društva. Osnove hrvatskog tržišta kapitala.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.