INDUSTRIAL PROPERTY LAW:
Industrial Property Law
Chair of Commercial Law and Company Law
Industrial Property Law
Study: Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
Code: 61296
ECTS: 4.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
Exam dates:
  • 15. 11. 2021.
  • 24. 01. 2022.
  • 07. 02. 2022.
  • 18. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Exam registration: Studomat
Basic data
Industrial Property Law Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
4.0 61296
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Mondays at 11,30

Trg Republike Hrvatske 3, room dvorište na TRH 3
prof. dr. sc. Petar Miladin Trg Republike Hrvatske 14, room 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović Trg Republike Hrvatske 3, room 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš Trg Republike Hrvatske 3, room 306/III
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Tuesday, 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 32/II
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
Literature
REQUIRED: Verona A.; Pravo industrijskog vlasništva; Informator (1978), str. samo povijesni i teorijski dio
REQUIRED: Matanovac R., Rački Marinković A.; Registri prava intelektualnog vlasništva, u: Hrvatsko registarsko pravo: registri pravnih osoba, nekretnina, pokretnina i prava, ur. Tatjana Josipović; Narodne novine, Zagreb (2006), str. cijeli članak
REQUIRED: Zakon o patentu, NN 16/2020;
REQUIRED: Zakon o žigu, NN 14/2019;
REQUIRED: Zakon o industrijskom dizajnu, NN 173/2003, 76/2007, 30/2009, 49/2011, 46/2018;
REQUIRED: Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga NN 173/2003, 186/2003, 76/2007, 49/2011, 46/2018;
REQUIRED: Zakon o poljoprivredi, NN 118/2018, 42/2020, 127/20, 52/21 (dijelovi koji se odnose na zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalni specijalitet).;
REQUIRED: Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva: dostupna na stranici: http://www.dziv.hr/files/File/zakonodavstvo/medjunarodni/Pariska_konvencija.pdf;
REQUIRED: Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva dostupan na stranici: http://www.dziv.hr/files/File/zakonodavstvo/medjunarodni/WTO_TRIPS.pdf;
REQUIRED: Ugovor o suradnji na području patenata - PCT ( Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 3/1998., 10/1998. i 4/2002.); ;
REQUIRED: Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova ( Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 12/93. i 3/99.); Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova ( Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 13/2003. i 18/2003.); ;
REQUIRED: Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna od 6. studenoga 1925., revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979., te Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine ( Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 14/2003. i 1/2004.); ;
REQUIRED: Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Munchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Munchenu 29. studenoga 2000., ( Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 8/2007); ;
RECOMMENDED: WIPO Intellectual Property Handbook, 2008, dostupno na stranici http://www.wipo.int/about-ip/en/;
RECOMMENDED: Adamović J.; Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji; Narodne novine (2006), str. 3 - 88; 119 -217
Description
The course commences with explaining of the notion of industrial property and its relationship with other legal areas, especially its place as a part of the intelectual property law. History of the protection of industrial property is explained with an emphasis on its European and international dvelopment. The course deals in detail with the most important areas of industrial property: patents, trademarks, industrial design rights, protected designations of origin and protected geographical indications. Their importance for society and economy is explained. The course identifies similarities and differences between different areas of industrial property. The functioning of the State Intellectual Property Office is explained, as well as the procedural aspects of industrial property protection.
Exam dates
15. 11. 2021.
24. 01. 2022.
07. 02. 2022.
18. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.