ELECTRONIC COMMUNICATIONS REGULATION:
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava English
Electronic communications regulation
Study: Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
Code: 142161
ECTS: 4.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Marko Šikić
doc. dr. sc. Marko Turudić
Basic data
Electronic communications regulation Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
4.0 142161
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Tuesdays at 12:00 AM, Trg maršala Tita 14, 68

Trg Republike Hrvatske 14, room 68
prof. dr. sc. Igor Gliha

Tuesday 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 31/II
prof. dr. sc. Marko Šikić

Wdenesdays from 4PM-5:30PM

Ćirilometodska 4, room 25, I. kat
doc. dr. sc. Marko Turudić

Wednesdays; 10AM-11:30AM

Ćirilometodska 4, room 40A/potkrovlje
Literature
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09, 80/13) Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14) Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka; Petrović, Siniša, Pravo tržišnog natjecanja.Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (monografija). Turudić, M; Novine u sustavu upravnosudske zaštite od pojedinačnih akata HAKOM-a, Zagrebačka pravna revija (1848-6118) 3 (2014), 1; 81-104;
Description
Exam dates
Detailed data