Women's Rights
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 218159
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković
izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić
Ispitni rokovi:
  • 07. 02. 2022.
  • 19. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 27. 06. 2022.
  • 11. 07. 2022.
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Women's Rights Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 218159
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana

Srijedom u 15:00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba soba 37/II
izv. prof. dr. sc. Ana Horvat Vuković

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 12:00 sati, po prethodnoj najavi putem maila, pomoću Google Meet aplikacije.

Za studentice i studente u radnom odnosu, ili na druge načine spriječene prisustvovati konzultacijama u ovom terminu, one se održavaju po dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 10
izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić

Utorkom od 12 do 13

Trg Republike Hrvatske 3, soba 17
Literatura
Opis predmeta
Svrha kolegija je izložiti studente_ice društvenim, političkim, ekonomskim i pravnim pitanjima koja utječu na položaj žena u društvu te im pružiti sveobuhvatno razumijevanje temeljnih društvenih struktura i odnosa moći koji definiraju i utječu na sposobnost žena da uživaju svoja ljudska prava.

Kolegij nudi sintezu sociologije i prava (onog dijela pravnih studija koji se bavi pravima žena kao posebnim podskupom ljudskih prava).

Na početku nudi pregled socioloških pristupa proučavanju žena u društvu, koji bi studentima_cama trebao omogućiti sposobnost kritičke analize položaja žena u društvenim poljima prava, rada, obrazovanja i politike.

Nakon toga, proučavaju se pojedina ljudska prava žena, nudeći studentima_cama pregled glavnih međunarodnih instrumenta ljudskih prava žena i domaćih zakonskih normi koje propisuju ravnopravnost spolova.

Kolegij se fokusira na različita bitna područja prava - od prava na političko predstavljanje, preko prava na obrazovanje i zdravlje (uključujući reproduktivno zdravlje), do seksualnog nasilja, prostitucije i trgovine ljudima.

Konačno, opća svrha ovog kolegija je povećati kompetenciju studenata_ica za ispitivanje i primjenu okvira ljudskih prava kroz prizmu ravnopravnosti spolova.

Ovaj se kolegij podučava kombinacijom predavanja, razrednih rasprava, grupnog rada i gostujućih predavanja.
Ispitni rokovi
07. 02. 2022.
19. 04. 2022.
31. 05. 2022.
27. 06. 2022.
11. 07. 2022.
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.