Obavijesti
Studenti_ce koji_e slušaju Sociologiju u drugom turnusu u tekućoj akademskoj godini, a ne pišu drugi kolokvij, potpis mogu dobiti u ponedjeljak, 20.1. u 13,30 u dv. I, Nazorova 51.  Ako netko ne može doći do potpis toga dana, potpis je moguće dobiti u terminu konzultacija, utorkom u 12, u uredu doc.dr.sc. Antonije Petričušić (Trg Republike Hrvatske, 3. Kat, soba 305) i to isključivo do kraja zimskoga ispitnog roka. 
Studenti koji slušaju Sociologiju u prvom turnusu, a ne pišu drugi kolokvij, mogu potpis dobiti u ponedjeljak, 20.1. u 10,30 u dv. I, Nazorova 51.  Ako netko ne može doći do potpis toga dana, potpis je moguće dobiti u terminu konzultacija, utorkom u 11, u uredu prof. Zrinščaka, i to isključivo do kraja zimskoga ispitnog roka. 
Predmet Sociologija izvodi se putem sustava Merlin u kome studenti mogu pristupiti prezentacijama s predavanja te putem kojega dobivaju sve relevantne obavijesti. Detalje o sustavu Merlin i njegovom funkcioniranju studenti će dobiti na predavanjima i seminarima. 
Predavanja iz kolegija Sociologija nisu obvezna, no redovitim dolaskom na predavanja studenti/ce ostvaruju dodatne bodove koji se pribrajaju bodovima kolokvija (Studenti/ce ostvaruju 1 bod za najmanje 3 dolazaka na predavanja do prvog kolokvija te 1 bod za najmanje 7 dolazaka na predavanja do drugog kolokvija. Pohađanje seminara je obvezno , pri čemu je za redovne studente dopušteno max. 3 izostanka, a za izvanredne studente max. 5 izostanka neovisno o razlogu!