Prezentacije za izvanredni studij iz Osnova sociologija
Obavijesti
Rezultate oba kolokvija možete vidjeti na OSOVNE SOCIOLOGIJE – rezultati kolokvija .
Redoviti i izvanredni studenti prve godine upravnog studija koji studiraju po novom studijskom programu imaju pravo pristupiti parcijalnom polaganju ispita (kolokviju) po slijedećim uvjetima: