Prezentacije za izvanredni studij iz Osnova sociologija
Repozitorij je prazan
Obavijesti
  Redoviti i izvanredni studenti prve godine studija javne uprave imaju pravo pristupiti parcijalnom polaganju ispita (kolokviju) po sljedećim uvjetima: