Ljudska prava
Studij: Socijalni rad - 8. semestar
Šifra: 44145
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Kregar
Izvođači: doc. dr. sc. Antonija Petričušić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ljudska prava Socijalni rad - 8. semestar
3.0 44145
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Josip Kregar

Utorkom u 14

Trg Republike Hrvatske 3, soba 16/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antonija Petričušić (Predavanja)

Utorkom od 12 - 13

Trg Republike Hrvatske 3, soba 305/III
Literatura
Kregar, J., Gardašević, Đ., Gotovac, V., Jelić, I., Jurić, M., Ofak, L., Petričušić, A., Selanec, G., Staničić, F.; Ljudska prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 142
Gomien, D.; Kratak vodič kroz Europsku konvenciju o ljudskim pravima; Vijeće Europe (1996), str. 175
Opis predmeta
Predmet bi trebao postojati i kao uvod u osnove ljudskih prava, načela, dokumente i izvore, instrumente i institucije kojima se regulirana ljudska prava, te dati pregled osnovnih pitanja od značenja za hrvatski pravni sustav.
Sadržaj predmeta
- Pojam ljudskih prava.
- Temelja načela i dokumenti.
- Nastanak međunarodnih standarda ljudskih prava.
- Cilj, sadržaj i struktura glavnih dokumenata.
- Institucije i praksa međunarodnih institucija za zaštitu ljudskih prava.
- Temeljna prava: prava i njihova ograničenja.
- Osnovna politička ljudska prava.
- Pravo na poštivanje doma, privatnost, jednakost supružnika.
- Pravo na obrazovanje.
- Zabrane diskriminacije.
- Jednakost spolova.
- Prava djece.
- Ekonomsko socijalna prava.
- Postupak pred Međunarodnim sudom za ljudska prava.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.