NJEMAČKI ZA PRAVNIKE V:
Izbornik predmeta
German for Lawyers V
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 94370
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
German for Lawyers V Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 94370
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

ponedjeljkom 11.30 - 12.30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
Literatura
Irena Horvatić Bilić; German for Lawyers - Collection of materials;
Opis predmeta
Cilj je kolegija omogućiti studentima da se uključe u analizu izvornih pravnih dokumenta na njemačkom jezika, kao što su ugovori, zakonski članci, presude i drugo. Tijekom analize bi trebali razviti senzibilitet za strukturu dokumenta, njihov stil i pravnu primjenu. Raspravljat će se o pitanjima kao što je osnivanje trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću u njemačkom pravnom sustavu, autorskom pravu i presudama Suda Europske unije.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 •  identificirati strukturu i elemente izvornih pravnih dokumenta (ugovora, presuda, zakonskih akta, itd.)
 • raspraviti o pravnim posljedicama pojedinih odredaba ugovora
 • sažeti glavne karakteristike slučja iz određene presude
 • usporediti odredbe Njemačkog građanskog zakonika sa usporednim odredbama u hrvatskom pravnom sustavu
 • rabiti odgovarajuću pravnu terminologiju za određeno područje prava
 • provjeriti zančenje određenih pravnih termina uz uporabu mjerodavnih izvora

.

Obavijesti