OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Engleski jezik socijalne struke - izborni predmet
Engleski jezik socijalne struke - izborni predmet
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 43947
ECTS: 3.0
Nositelji: Miljen Matijašević , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 28. 01. 2020.
 • 11. 02. 2020.
 • 21. 04. 2020.
 • 02. 06. 2020.
 • 16. 06. 2020.
 • 30. 06. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik socijalne struke - izborni predmet Socijalni rad - 6. semestar
3.0 43947
Nositelj Konzultacije Lokacija
Miljen Matijašević , v. pred.

utorkom 15:30-16:30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
R. R. Jordan; Academic Writing Course; Addison-Wesley Longman (1992), str. (object Object)
Edward de Chazal; Oxford EAP; Oxford University Press (2014)
Opis predmeta
Cilj kolegija je osposobiti studente za analizu diskursa akademskog stila pisanja na engleskom jeziku.
Ispitni rokovi
28. 01. 2020.
11. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
30. 06. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • prepoznati obilježja akademskog stila pisanja na engleskom jeziku;
 • prisjetiti se osnovnih načela akademskog stila pisanja na engleskom jeziku i konkretnih jezičnih struktura koje se (ne) koriste u akademskom stilu pisanja na engleskom jeziku;
 • definirati dijelove pismenog rada pisanog za akademske svrhe na engleskom jeziku;
 • stvaranje raznih vrsta definicija pojmova na engleskom jeziku;
 • izraziti i grupirati argumente za i protiv određene tvrdnje na engleskom jeziku;
 • opisati kretanja i promjene u statističkim podacima na engleskom jeziku.
Praktične i generičke vještine:
 • prezentirati usvojene ishode učenja na engleskom jeziku;
 • koristiti odgovarajuće jezične strukture i termine u okviru relevantnih tema;
 • razvijati komunikacijske vještine na engleskom jeziku;
 • sudjelovati u radu tima u pripremi izlaganja na engleskom jeziku.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i završnim radom;