OBAVIJESTI:
Engleski jezik pravne struke
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61333
ECTS: 4.0
Nositelji: Miljen Matijašević , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik pravne struke Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61333
Nositelj Konzultacije Lokacija
Miljen Matijašević , v. pred.

utorkom 15:30-16:30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
Alison Riley; English for Law; Pearson English Language Teaching (1999)
Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010)
Opis predmeta
U kolegiju se analiziraju presude engleskih sudova na području ugovornog prava, kaznenog prava, presude Europskog suda za ljudska prava, te pitanja vezanih uz međunarodno pravo, s težištem na strukturi i osobinama pravnih tekstova i pravnoj terminologiji.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • Primijeniti znanje engleskog ugovornog prava i terminologije u analizi presude u slučaju Carlyll v. Carbolic Smoke Ball Co.
 • Primijeniti znanje engleskog kaznenog prava i terminologije u analizi presude Europskog suda za ljudska prava (Tyrer v UK);
 • Primijeniti znanje međunarodnog prava i terminologije u analizi slučaja The Rainbow Warrior;
 • Primijeniti usvojene strategije čitanja engleskih pravnih tekstova.
Praktične i generičke vještine:
 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • napisati dobro strukturiran seminarski rad;
 • razvijati komunikacijske vještine na engleskom jeziku;
 • sudjelovati u timskom radu;
 • primijeniti znanje pravne terminologije u usmenoj i pisanoj stručnoj komunikaciji;
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;
Obavijesti