Engleski jezik pravne struke IV
Studij: Pravo - 4. semestar
Šifra: 31580
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lelija Sočanac
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Miljen Matijašević , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 31. 01. 2020.
 • 14. 02. 2020.
 • 18. 06. 2020.
 • 08. 07. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik pravne struke IV Pravo - 4. semestar
2.0 31580
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lelija Sočanac

ponedjeljkom 15.30-16.30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 5
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

ponedjeljkom 11.30 - 12.30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

srijedom 10:30-11:30

Gundulićeva 10, soba 6
Miljen Matijašević , v. pred.

utorkom 15:30-16:30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
L. Sočanac, M. Matijašević, M. Javornik-Čubrić, I. Horvatić-Čajko, S. Husinec; English for the Legal Profession 2nd revised edition; Narodne novine (2019), str. 201-263
Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010)
M. Hewings; Advanced Grammar in Use; Cambridge University Press (2004)
Opis predmeta
Kolegij daje kratak pregled tema vezanih za međunarodno pravo, supranacionalno pravo i međunarodne organizacije: međunarodno javno i privatno pravo, Ujedinjeni narodi, VIjeće Europe i Europski sud za ljudska prava te izvore prava i institucije Europske unije. Poseban naglasak stavlja se na pravnu terminologiju i komunikacijske vještine.
Ispitni rokovi
31. 01. 2020.
14. 02. 2020.
18. 06. 2020.
08. 07. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • objasniti termine conflict of laws i private international law uz upotrebu primjerene terminologije na engleskom jeziku ;
 • objasniti termine conflict of laws i private international law uz upotrebu primjerene terminologije na engleskom jeziku
 • diskutirati o važnosti Povelje UN-a, svrsi UN-a i temeljnim načelima
 • imenovati najvažnije institucije EU i objasniti ulogu Suda EU
 • primijeniti relevantan vokabular u jezičnim zadacima;
 • koristiti relevantno nazivlje;
Praktične i generičke vještine:
 • prezentirati usvojene ishode učenja na engleskom jeziku;
 • koristiti odgovarajuće jezične strukture i termine u okviru relevantnih tema;
 • razvijati komunikacijske vještine na engleskom jeziku;
 • sudjelovati u radu tima u pripremi izlaganja na engleskom jeziku.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;