Engleski jezik pravne struke I
Studij: Pravo - 1. semestar
Šifra: 20176
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lelija Sočanac
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Miljen Matijašević , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 17. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik pravne struke I Pravo - 1. semestar
2.0 20176
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lelija Sočanac

ponedjeljkom 15.30-16.30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 5
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

petkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

ponedjeljkom 11.30 - 12.30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

srijedom 10:30-11:30

Gundulićeva 10, soba 6
Miljen Matijašević , v. pred.

utorkom 11:30-12:30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
L. Sočanac, M. Matijašević, M. Javornik-Čubrić, I. Horvatić-Bilić, S. Husinec; English for the Legal Profession; Narodne novine (2019), str. 3-48
Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010)
M. Hewings; Advanced Grammar in Use; Cambridge University Press (2004)
Opis predmeta
Kolegij uvodi studente u specifičnosti engleskog pravnog jezika, teoriju i povijest države i prava, te razlike između anglo-američkog i kontinentalnog pravnog sustava. Težište kolegija je na usvajanju pravne terminologije, upoznavanju sa strukturom i osobinama pravnih tekstova i razvijanju komunikacijskih vještina.
Ispitni rokovi
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • Razumjeti najvažnije osobine pravnog jezika
 • Definirati pravo i objasniti svrhu prava uz upotrebu primjerene terminologije na engleskom jeziku;
 • Navest glavne grane prava i njihove funkcije
 • Objasniti najvažnije faze u razvoju prava
 • Razumjeti osnovne razlike između engleskog i kontinentalnih pravnih sustava;
 • Objasniti trodiobu vlasti;
 • Primijeniti znanje osnovnih pojmova engleskog prava i pravne terminologije u stručnoj komunikaciji i prevođenju;
 • Koristiti odgovarajuće jezične strukture i kolokacije na engleskom jeziku;
 • Izraziti zadane sadržaje relevantnom stručnom terminologijom i primjerenim jezičnim strukturama;
 • Prezentirati odabranu temu vezanu uz engleski pravni sustav.
Praktične i generičke vještine:
 • prezentirati usvojene ishode učenja na engleskom jeziku;
 • koristiti odgovarajuće jezične strukture i termine u okviru relevantnih tema;
 • razvijati komunikacijske vještine na engleskom jeziku;
 • sudjelovati u radu tima u pripremi izlaganja na engleskom jeziku.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;
Obavijesti