Socijalno pravo (sveučilišni diplomski studij socijalne politike)
STATUS PREDMETA: OBVEZNI PREDMET
 
BROJ ECTS:  7
 
Ukupan broj sati: 60 sati
 
Način polaganja ispita: usmeno
 
Oblici nastave: predavanja (4 sata tjedno)
 

Mjesto i vrijeme izvođenja nastave:

Redoviti studenti:
  • petkom od 14,00-17:30 sati (u ljetnom semestru)
  • Trg maršala Tita 14, dvorana VI
Izvanredni studenti

Prema posebnom rasporedu za svaku ak.g. u ljetnom semestru (vidi niže pod rubrikom "Plan izvođenja nastave")

  • od 17-21 sati
  • Gundulićeva 10, dvorana IV