Radno i socijalno pravo (sveučilišni integrirani pravni studij)

Plan izvođenja nastave za izvanredne studente - ak. g. 2018/2019

 

Vrijeme i mjesto održavanja nastave:

 • ponedjeljkom od 17 do 20, Gundulićeva 10, dvorana I

 

Datum Tema predavanja

25.2.2019. (pon)

 

 • Ustavna načela o radu
 • Rad i pojam rada
 • Predmet radnog prava, povijesni razvoj
 • Izvori radnog prava

4.3.2019. (pon)

 • Međunarodna organizacija rada
 • Ugovor o radu
 • Zasnivanje radnog odnosa u državnoj službi
11.3.2019. (pon)
 • Radno vrijeme
 • Pravo radnika na odmore, dopuste i praznike
 • Plaća, naknada plaće i ostala primanja iz radnog odnosa
18.3.2019. (pon)
 • Zabrana diskriminacije u radnom odnosu i postupak zaštite dostojanstva radnika
 • Posebno zaštićene kategorije radnika
 • Rodiljne i roditeljske potpore
25.3.2019. (pon)
 • Odgovornost za štetu
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
 • Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

1.4.2019. (pon)

 • Prestanak radnog odnosa (prema ZR- u i posebno prema ZDS) 
 • Kolektivno zbrinjavanje viška radnika
 • Sudska zaštita u individualnim radnim sporovima

 

8.4. - 12.4.2019.

 

  Proljetni izvanredni ispitni rok - nema nastave

15.4.2019. (pon)
 • Kolektivni ugovori
 • Sinidkalno organiziranje
 • Reprezentativnost udruga poslodavaca i sindikata
22.4.2019. (pon)

Uskrsni ponedjeljak - nema nastave

29.4.2019.(pon)
 • Sudjelovanje radnika u odlučivanju
 • Kolektovni radni sporovi (štrajk) 
6.5.2019. (pon)
 • Razvoj i oblici socijalnih sustava
 • Organizacijska struktura i osnovni elementi i pokazatelji hrvatskog mirovinskog sustava (sva III stupa)
 • Mirovinsko osiguranje I. stupa - osigurane osobe, rizici, prava, izračun mirovine, postupak za ostvarivanje prava)
13.5.2019. (pon)
 • Sustav zdravstvenog osiguranja u RH (organizacija, nositelji, osigurane osobe, prava)

Predavanje se otkazuje - nadoknada 27.5. !

20.5.2019. (pon)
 • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • Sustav socijalne skrbi u RH
 • Doplatak za djecu         
27.5.2019.(pon)

Nadoknada predavanja (umjesto 13.5.):

 • Sustav zdravstvenog osiguranja u RH (organizacija, nositelji, osigurane osobe, prava)
 • Potpisi