OPŠIRNIJE O PREDAVANJIMA:
 
RASPORED PREDAVANJA IZ RIMSKOG PRIVATNOG PRAVA U AK. GOD. 2019./2020.
Predavanja se održavaju u dv. I, TRH14 (prvi kat).
 

IV. blok (turnus A) - 19. veljače. – 20. ožujka: 8-12 h

Raspored tema po datumima za IV. blok (turnus A):
 
 
 
DATUM
TEMATSKE CJELINE
19.2.
Uvod. Značenje rimskog prava za suvremene pravne sustave. Pojam i podjele rimskog prava. Uvodni pregled rimske pravne povijesti
20.2.
Izvori rimskog prava I - civilno, pretklasično i klasično pravo
21.2.
Izvori rimskog prava II - postklasično pravo i Corpus Iuris Civilis te recepcija
24.2.
Statusno pravo
25.2.
Obiteljsko pravo
26.2.
Stvarno pravo - uvod i stvari. Posjed
27.2.
Vlasništvo - uvod, vrste, derivativni načini stjecanja
28.2.
Vlasništvo - originarni načini stjecanja i zaštita
2.3.
Služnosti, emfiteuza i superficies
3.3.
Založno pravo
4.3.
1. KOLOKVIJ.
Pravni poslovi I - općenito, o očitovanju volje i sadržaju pravnog posla
5.3.
Pravni poslovi II - nevaljanost pravnih poslova i razlozi nevaljanosti pravni poslova; pravna narav obveza i postanak obveza
6.3.
Pravni sadržaj obveza
9.3.
Subjekti obveza
10.3.
Prestanak obveza
11.3.
Verbalni, literalni i realni kontrakti
12.3.
Konsenzualni kontrakti
13.3.
 Inominatni kontrakti; kvazikontrakti i pacta
16.3.
Delikti i kvazidelikti
17.3.
Nasljedno pravo - uvod; intestatno, testamentarno i nužno nasljedno pravo
18.3.
Nasljedno pravo - stjecanje nasljedstva, učinci stjecanja, singularne sukcesije mortis causa
19.3.
Pregled rimskog građanskog postupka
20.3.
2. KOLOKVIJ
V. blok (turnus B) - 30. ožujka – 4. svibnja: 12-16 h
 VI. blok (turnus C) - 12. svibnja. – 12. lipnja: 16-20h