TRENUTNO SE NE PRIMJENJUJE ZBOG MJERA DONESENIH RADI SUZBIJANJA PANDEMIJE COVID-19

 

AKTUALNE UPUTE ZA STUDENTE U VEZI NASTAVE I NAČINA ODRŽAVANJA ISPITA SU DOSTUPNE NA PLATFORMI MERLIN 

 

Ispit iz predmeta Rimsko privatno pravo redoviti studenti mogu polagati nakon što su odslušali predmet, dok izvanredni studenti ispit mogu polagati i prije nego što su odslušali predavanja.

Prije izlaska na ispit, potrebno je ispit prijaviti putem studomata. Ukoliko se student predomisli glede izlaska na ispit, mora ga odjaviti na studomatu najkasnije 48 sati prije dana kada se provodi ispit. Nakon toga više nema mogućnosti odustajanja jer se nedolazak na ispit ili odustanak na samom ispitu u računalu automatski bilježi kao pad.
Za sva dodatna pitanja u vezi prijavljivanja ispita obratite se tajnici Katedre gđi. Nevenki Horvat, Ćirilometodska 4, soba 34/I.kat (tel. 01/4895-634).

 

Seminaristi imaju pravo polagati ispit kod profesora kod kojeg su odslušali seminar ukoliko su ispunili sve seminarske obveze.

 

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

 

Na pismeni dio ispita studenti moraju ponijeti indeks ili drugi dokument pomoću kojeg ih se može identificirati (osobna iskaznica ili putovnica) te pribor za pisanje. Ostale stvari (knjige, bilježnice i dr.) odlažu se sa strane ili na mjesto koje odredi dežurni nastavnik. Poželjno je da se mobiteli ne unose u dvoranu, a ako se unose moraju biti isključeni ili odloženi zajedno s ostalim stvarima.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta te sadrži 7 pitanja, s time da svako pitanje nosi 2 boda (ukupno 14 bodova). Da bi student mogao pristupiti usmenom ispitu, potrebno je skupiti barem 7 bodova na pismenom dijelu ispita.

 

Uporaba mobitela, handsfree uređaja i drugih naprava, prepisivanje, dogovaranje, ometanje drugih studenata i slične radnje smatraju se razlogom za udaljavanje s pismenog dijela ispita bez prava na pristup usmenom ispitu.

 

Student ima pravo tražiti na uvid svoj pismeni ispit.

 

Usmeni ispiti su javni, ali prisustvo slušača je ograničeno kapacitetom prostorije u kojoj se polaže ispit.

 

Ako se podaci o uspjehu studenta na ispitu uneseni u ispitni zapisnik ne podudaraju s podacima u indeksu ili prijavi za ispit, mjerodavna je, dok se ne dokaže suprotno, ocjena koju je ispitivač unio u ispitni zapisnik i ovjerio svojim potpisom.

 

Ispit iz istog nastavnog predmeta može se, u načelu, polagati najviše četiri puta. Četvrti put ispit se polaže pred nastavničkim povjerenstvom (''komisijom''). Nastavnička povjerenstva pred kojima se ispit polaže četvrti put imenuje dekan iz reda nastavnika.

 

NAPOMENA: Student pravnog studija koji u srednjoj školi nije učio latinski jezik najmanje dvije godine, dužan je na Fakultetu pohađati tečaj i položiti ispit iz latinskog jezika za pravnike do početka ljetnog semestra prve godine studija, odnosno prije toga nema mogućnost izlaska na ispit iz Rimskog privatnog prava. ==>LINK


Repozitorij