Poslijediplomski specijalistički studij Europskog prava

 

 

Dobrodošli na web stranice poslijediplomskih studija europskog prava.

 

Pravni fakultet u Zagrebu nudi dvije vrste poslijediplomskih studija u području europskog prava:

  • Poslijediplomski doktorski studij
  • Poslijediplomski specijalistički studij

     

Svrha poslijediplomskog doktorskog studija iz europskog prava jest stjecanje doktorata na temelju samostalnog znanstvenog istraživanja pod nadzorom mentora u nekom od područja prava Europske unije ili prava Vijeća Europe.

 

Svrha poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava je stjecanje specijalističkog magisterija prava utemeljenog na svladavanju gradiva obuhvaćenog predavanjima te samostalnim istraživanjem.

 

Polaznici obaju studija, stjecanjem ECTS kredita na predavanjima, znanstveno-istraživačkim seminarima i mentoriranim samostalnim znanstvenim istraživanjem stječu nove znanstvene spoznaje.

 

Oba studija nude određeni broj predavanja iz tema koje se tiču prava EU i Vijeća Europe, temeljem kojih polaznici stječu nova znanja i vještine.

 

Poslijediplomski doktorski studij u većoj mjeri osposobljava polaznika studija za samostalno znanstveno istraživanje, znanstvenu analizu i prezentaciju znanstvenih rezultata u usmenom i pisanom obliku.

 

Polaznicima doktorskog i specijalističkog studija omogućuje se pristup istraživačkim resursima Fakulteta, posebice, biblioteci i elektronskim bazama podataka, te konzultacije s profesorima.

 

 

ECTS krediti stječu se na predavanjima, seminarima, znanstveno-istraživačkim radom, te drugim oblicima sudjelovanja u studiju.

 

Program specijalističkog studija traje tri semestra, po završetku kojih se stječe 96 ECTS bodova.

 

Program doktorskog studija traje šest semestara, nakon kojih se stječe 180 ECTS-a.

 

U programu specjalističkog studija, polaznici upisuju 30 – 33 ECTS-a po semestru.

 

Jedan ECTS kredit vrijedi 25 studentskih radnih sati (SRS). Studentski radni sati obuhvaćaju nastavu (kontakt s profesorom) i samostalni studentski rad potreban za svladavanje nastavnog gradiva.

 

Nastava se organizira vodeći računa o studentskom opterećenju. U pravilu, za svladavanje gradiva koje je izloženo u jednom satu nastave student se mora pripremati dodatno 3 sata, što ukupno čini 4 studentska radna sata (SRS).

 

I doktorski i specijalistički studij temelje se na načelima interdisciplinarnosti, prenosivosti kredita, mobilnosti studenata i participacije u izvođenju nastave. Studentima se omogućuje da program studija i temu završnog rada prilagode vlastitim interesima ili potrebi posla.  

 

 

Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Jean Monnet profesor

                             Voditeljica poslijediplomskih studija europskog prava