Pomorsko i općeprometno pravo
Studij: Pravo - 8. semestar
Šifra: 44352
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
doc. dr. sc. Mišo Mudrić
doc. dr. sc. Iva Savić
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pomorsko i općeprometno pravo Pravo - 8. semestar
8.0 44352
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
doc. dr. sc. Mišo Mudrić

Utorak, 14h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
doc. dr. sc. Iva Savić

Četvrtak, 13.00-14.00h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Literatura
Pavić, Drago; Pomorsko imovinsko pravo; Književni krug (2006), str. 621
Bolanča, Dragan; Osnovne značajke Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama iz 2003. godine, Poredbeno pomorsko pravo, god. 43(2004) br.158, str. 11-42; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Jadranski zavod (2004), str. 11-42
Pomorski zakonik, Narodne novine br. 181/2004, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19;
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Narodne novine br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11;
Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine br. 35/2005, 41/08 - čl. 849.-868.;
Radionov, Nikoleta; Ograničenje odgovornosti željezničkog prijevoznika za štete na robi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, vol. 61, br. 3/2011.; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011)
Radionov Radenković, Nikoleta; Ugovor o prijevozu stvari prema ZOO 2005: Pozadina izmjena, Liber amicorum Nikola Gavella: Građansko pravo u razvoju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2007), str. 659-684
Radionov, Nikoleta; Zaštita prava putnika u cestovnom prijevozu i uloga osiguranja, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2/2008, str. 391-414; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2008), str. 391-414
Radionov Radenković, Nikoleta; Odgovornost cestovnog prijevoznika za robu i poslovi osiguranja, Osiguranje, 12 (2009), 1, str. 34-44.; Croatia osiguranje (2009), str. 34-44
Radionov Radenković, Nikoleta; Restrukturiranje tržišta željezničkih usluga u Europskoj uniji i nova Konvencija o željezničkom prijevozu (COTIF 1999), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2003, str. 845-873.; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2003), str. 845-873
Radionov, Nikoleta; Novačić, Tomislav; Aktualnosti u sustavu odgovornosti zračnog prijevoznika: stari interesi i nova rješenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 3-4/2002.; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2002)
Filipović, Velimir; Montrealska konvencija iz 1999. o međunarodnom zračnom prijevozu stupila na snagu, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, Br. 1., 2004., str. 199-202; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 199-202
Marin, Jasenko; Ugovorna odgovornost prijevoznika u unutarnjoj plovidbi, Zbornik PFZ, br. 56 (4) (2006), str. 969-1010.; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2006), str. 969-1010
Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (Narodne novine, br. 87/96);
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (Narodne novine, br. 132/98, 63/08, 134/09, 94/13);
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13);
Zakon o obveznim odnosima ( Narodne novine br. 35/05, 41/08 - čl. 661.-698.);
Konvencija za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija, 1999, neslužbeni hrvatski prijevod), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 54, br. 1., 2004., str. 203-224.;
COTIF 1999 - Međunarodna konvencija o međunarodnom željezničkom prometu (Narodne novine - dodatak Međunarodni ugovori br. 12/00);
CMR 1956 - Konvencija o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom, Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori br. 11/58.;
CVR 1973. - Konvencija o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i prtljage (Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, br. 8/77);
Opis predmeta
Pojam, podjela i povijesni razvitak pomorskog prava. Izvori pomorskog prava. Pomorsko dobro i morske luke. Sigurnost plovidbe. Stvarna prava na brodovima. Osobe u pomorskom poduzetništvu. Ugovori pomorskog prava. Izvanugovorna odgovornost. Pomorsko osiguranje. Željezničko, cestovno, zračno pravo i pravo unutarnje plovidbe. Ugovori o prijevozu.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.