OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno zračno pravo
Međunarodno zračno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186986
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Iva Savić
Izvođači: prof. dr. sc. Jasenko Marin - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mišo Mudrić - Predavanja
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 29. 05. 2023.
  • 26. 06. 2023.
  • 10. 07. 2023.
  • 28. 08. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno zračno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186986
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Iva Savić

Srijeda, 11.30-12.30h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin (Predavanja)

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
izv. prof. dr. sc. Mišo Mudrić (Predavanja)

Srijeda, 13:30h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović (Predavanja)

Utorak, 14-15h, TRH3, 22/1

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
Literatura
OBVEZNA: Radionov, N.; Marin, J. (ur.); Europsko prometno pravo - poglavlje "Zračni promet", str.; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011), str. 335-463
OBVEZNA: dodatni materijali (tekstovi, znanstveni i stručni članci) koji će se studentima davati na nastavi; (2019)
PREPORUČENA: Brian F. Havel, Gabriel S. Sanchez; The Principles and Practice of International Aviation Law; Cambridge University Press (2014)
Opis predmeta
Predmet "Međunarodno zračno pravo" osmišljen je za studente koji pokazuju interes za međunarodnim zračnim prometom i svim temama vezanim uz zrakoplovstvo. U okviru ovog predmeta studenti imaju priliku naučiti sve o osnovnim konceptima i pravilima javnog i privatnog međunarodnog zračnog prava kroz velik izbor zanimljivih tema. Predmet tako obuhvaća sve najvažnije pravne teme za razumijevanje međunarodnog zračnog prometa - zračne slobode, međunarodne ugovore o zračnom prijevozu, javne i privatne organizacije zračnog prava, sigurnost i sigurnosnu zaštitu zračnog prometa, prijevoz putnika zrakom itd.
Ispitni rokovi
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
29. 05. 2023.
26. 06. 2023.
10. 07. 2023.
28. 08. 2023.
11. 09. 2023.