INFORMATION TECHNOLOGY LAW:
Information Technology Law
Chair of Legal Informatics
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Information Technology Law
Study: Law - 3. semester
Code: 187236
ECTS: 8.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Dražen Dragičević
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej
doc. dr. sc. Marko Jurić
doc. dr. sc. Tihomir Katulić
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar
Exam dates:
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Exam registration: Studomat
Basic data
Information Technology Law Law - 3. semester
8.0 187236
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Dražen Dragičević

Sabbatical

Trg Republike Hrvatske 14, room 52
izv. prof. dr. sc. Nina Gumzej

Fridays at 8 am

Ćirilometodska 4, room 55/II
doc. dr. sc. Marko Jurić

Tuesdays, 9-10am, Dean's Office (TRH 14, first floor)

Ćirilometodska 4, room 55
doc. dr. sc. Tihomir Katulić Gundulićeva 10, room br. 7
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lisičar Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 7
Literature
Dragičević, D., Gumzej, N., Jurić, M., Katulić, T., Lisičar, H.:"Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija", Narodne Novine, Zagreb, 2015., poglavlja 1, 2, 3, 6, 7, 8(**) i 9(***). Poglavlje 5 ažurirano je novim tekstom koji se nalazi u rubrici Dokumenti ( a vidljiv je nakon prijave na web stranicu predmeta putem AAI identiteta). Novi tekst usklađen je i s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Uz novi tekst poglavlja 5. obvezna literatura su sljedeći propisi: - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije L 119, 04.5.2016, str. 1-88.; Ispravak Uredbe: Službeni list Europske unije L 127, 23.5.2018, str. 2-13.: članci 1-43, 51-59, 68, 70, 77-84; pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152) - Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18 - Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17: članci 99-110. ** Uz poglavlje 8. obvezna literatura je Zakon o elektroničkoj trgovini, NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14. Umjesto poglavlja 8.4., str. 309-327, obvezna literatura su propisi: UREDBA (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, Službeni list Europske unije L 257, 28.8.2014, str. 73-114: članci 1-5 te članci 25-46. te Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, NN 62/17: članci 8-9. *** Uz poglavlje 9. obvezna literatura su propisi: Zakon o informacijskoj sigurnosti, NN 79/07: članci 1-26.; Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, NN 64/18: članci 1-39.;
UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije L 119, 04.5.2016, str. 1-88.; Ispravak Uredbe: Službeni list Europske unije L 127, 23.5.2018, str. 2-13.: čl. 1-43, čl. 51-59, čl. 68, čl. 70, čl.77-84 i pripadajuće uvodne izjave (1-100; 117-121; 141-152);
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18;
Zakon o elektroničkoj trgovini, NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14;
UREDBA (EU) br. 910/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ: članci 1-5 te članci 25-46.;
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ: članci 8-9.;
Zakon o informacijskoj sigurnosti, NN 79/07: članci 1-26.;
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, NN 64/18: članci 1-39.;
Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17: članci 99-110.;
Zakon o tajnosti podataka, NN 79/07 i 86/12;
Zakon o kritičnim infrastrukturama, NN 56/13;
Zakon o elektroničkim medijima, NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13;
Zakon o elektroničkoj ispravi, NN 150/05;
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14 i 62/17;
Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu, NN-MU 9/02;
Kazneni zakon Republike Hrvatske, NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17;
Description
Exam dates
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detailed data