Obavijesti
Izvanredni studenti koji su pozitivno položili kolokvij, mogu doći na upis ocjene iz seminara u utorak, 2.2.2010. u dva termina: u 8.30 sati  kod dr.sc. Ivane Bajakić kabinet br. 58, TMT 14/II ili u 17.00 sati kod mr.sc. Ozrena Pilipovića  u kabinet br. 58, TMT 14/II. Studenti su dužni prijaviti ocjenjivanje seminara preko studomata! Studenti koji imaju ukupni broj ostvarenih bodova 9 ili više  oslobođeni su pismenog ispita iz predmeta Politička ekonomija za rok 4.2.2010. Studenti moraju prijaviti ispit putem studomata!!!! Izvanredni studenti koji nisu položili kolokvij mogu isti upisati sljedeće akademske godine.   Ocjenjivanje prema bodovima: 0-5 - Nedovoljan (1) 6 - Dovoljan (2) 7-11 Dobar (3) 12-14 Vrlo dobar (4) 15-18 Odličan (5)